Rechtszaken bij het Gerechtshof Arnhem en Den Haag en doneeractie via GoFundMe.

Beste bezoekers van deze website,

De afgelopen vijftien jaren heb ik veel acties, heel veel tijd en heel veel financienen ingezet voor het publiek belang in verband met onder meer republikeinse principes, waarheidsvinding, gelijkwaardigheid, eerlijkheid en het imploderen en de oneerlijke werking van het fiduciaire geldstelsel in het voordeel van de (bankiers)elite. Ik vraag nu jullie steun en had eerder al aangekondigd, dat ik een doneeractie zou starten. Zonder echter iets van zich te hebben laten horen en ook bij navraag per mail, kwam er geen reactie, heeft doneeractie al vrij snel mijn doneeractie offline gehaald. Er is binnen een half jaar zeker 300 euro of 350 euro nodig om de website www.erwinlensinkvrij.nl online te houden en om ook nog de komende twee jaren de website www.oranjerepublikeinsepiraten.nl online te houden is zeker 1000 euro nodig. Het zou jammer zijn, als de website www.erwinlensinkvrij.nl offline zou gaan, maar als er geen donaties binnen komen, dan is het waarschijnlijk niet anders en is er qua bezoekersaantallen wel een markt voor, maar qua bekostiging dus niet, als er geen donaties komen. Doneer daarom svp via de Link naar de GoFundMe actie:

https://gofund.me/c9331f74

Dan heb ik met mijn advocaten ook rechtszaken aangespannen, onder meer zal op binnenkort in mei een rechtszaak dienen bij de Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht en verder loopt er een zaak voor onder meer forse schadevergoeding en onrechtmatige daad of daden bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tegen de Nederlandse Staat.

Ook loopt er thans een zogenaamde artikel 12 strafvordering procedure tegen de zogenaamde erfopvolgers van het Koninklijk Huis bij het Gerechtshof Den Haag:
e-mail. gw_lensink@hotmail.com

Utrecht / Den Haag, 3 mei 2023

Gerechtshof Den Haag
Ter attentie van artikel 12 strafvordering procedure
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Betreft: artikel 12 strafvordering procedure tegen zogenaamde Koninklijke Familie

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze wil ik een artikel strafvorderingsprocedure starten tegen de erfopvolgers van de zogenaamde Koninklijke Familie en een vordering tot strafrechtelijk DNA onderzoek doen, zoals ook bij mij en mijn familie is gebeurt. Men kan niet van inmiddels bijna 400.000 Nederlanders en buitenlanders DNA afnemen, behalve van een bepaalde familie en deze nog bevoordelen met miljoenen of miljarden euro`s en belastingvrijstelling en andere voordelen, zoals zogenaamde onschendbaarheid, terwijl dat dus niet van toepassing is volgens de Wetten van Koning Willem I voor erfopvolging en de Grondwet van Thorbecke. Dit alles is met strafrechtelijk DNA onderzoek te bewijzen.

De aanklacht betreft onder meer hoogverraad, oplichting en het valselijk aannemen van een adellijke titel en daarop staat meer dan 4 jaar gevangenisstraf, dus DNA onderzoek is dan verplicht en een verplichting, ondertekend door onder meer Beatrix von Amsberg of Beatrix van Oranje-Nassau. De verdachten betreffen op dit moment de volgende nog in leven zijnde verdachten:
Willem-Alexander Claus George Ferdinand, koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg is sinds 30 april 2013 Koning der Nederlanden.
Geboortedatum: 27 april 1967 (56 jaar)
Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld was van 30 april 1980 tot en met 30 april 2013 Koningin der Nederlanden.
Geboortedatum: 31 januari 1938 (85 jaar)
Máxima Zorreguieta is de echtgenote van koning Willem-Alexander der Nederlanden. Máxima draagt sinds haar huwelijk bij koninklijk besluit de naam Máxima, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg.
Geboortedatum: 17 mei 1971 (51 jaar)
Eventueel ook nog:
Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, Prinses van Oranje, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau is de kroonprinses van het Koninkrijk der Nederlanden en het oudste kind uit het huwelijk van koning Willem-Alexander der Nederlanden en koningin Máxima. Ze is sinds 30 april 2013 Prinses van Oranje.
Geboortedatum: 7 december 2003 (19 jaar)
De andere dochters Alexia en Ariane zijn nog minderjarig en claimen niet valselijk het staatshoofdschap of het koningschap op basis van erfopvolging op dit moment.

Het nummer dat het Openbaar Ministerie van het Arrondissementsparket Den Haag aan de zaak heeft gegeven is kenmerk HO.15.ALG.41450. Het betreft een voortdurend delict, zoals het aannemen van een adellijke titel valselijk, oplichting en hoogverraad. Persoonlijk ben ik het zat, dat ik voor wissewasjes wel al vijftien jaar vervolgd wordt en zelfs voor valse aanklachten, omdat ik mij met wijkagent Mennolt Spijkstra van de politie Winterswijk en later de politie Lichtenvoorde heb bezig gehouden in deze zaak en bij het doen van aanklacht ben aangehouden voor lokaalhuisvredebreuk, terwijl iedereen wettelijk gezien tegen iedereen aangifte of aanklacht mag doen en in dit geval is dat zelfs verplicht. Graag wil ik mijn zaak nader bepleitten in een openbare of besloten zitting. Als belastingbetaler en republikein ben ik belanghebbende, net als iedere inwoner en burger van Nederland. Hoogachtend,

Gerrit Willem (Erwin) Lensink

Bezwaren en klachten Provinciale Staten verkiezingen

Beste allen,

Vandaag en deze week heb ik na telefonisch, e-mail en brief contact met de Kiesraad bezwaren namens de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie ingediend tegen de manipulaties van de verkiezingsuitslagen door de Main Stream Media en elitaire kartel politieke partijen. Meer info hieronder met argumentatie.

Gerrit Willem (Erwin) Lensink namens Oranje Republikeinse Democratische Alliantie

e-mail. gw_lensink@hotmail.com

Utrecht, 21 maart 2023

Centraal Stembureau van alle Provinciale Staten van Nederland, inclusief mijn voormalige gemeenten Breda, Oost-Gelre, Aalten, Nijmegen en Winterswijk

t.a.v. bezwaren bij proces-verbaal bekendmaking resultaten verkiezingen

per e-mail

Geachte leden van het Centraal Stembureau,

Vanmiddag heb ik na een briefwisseling de afgelopen maand als nog telefonisch contact gehad met de medewerkers van de Kiesraad en deze hebben mij doorverwezen naar de diverse Centraal Stembureaus en de leden daarvan om bezwaren in te dienen ter onderzoek en vooral ter oplossing en ter verbetering. Ik wil als nog bezwaar maken, tegen de verkiezingsuitslagen en naar mijn mening en die van velen met mij is getracht de verkiezingen te manipuleren op diverse wijzen, onder meer via de publieke omroepen, al in ieder geval sinds mijn verkiezingsdeelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in de Gemeente Nijmegen voor de Piratenpartij in 2014 en aldoor doorlopend bij alle verkiezingen, dus zowel voor het Europees Parlement, Provinciale Staten, Gemeenteraden, als voor de Eerste en Tweede Kamer verkiezingen, sinds de Bilderberg kartelpartijen en de VVD van Mark Rutte dubieus aan de macht is gekomen.

Na overleg en brief correspondentie met de Kiesraad van de Provinciale Statenverkiezingen in Den Haag, heb ik besloten als partijbestuur van ORDA, politiek gedetineerde en kiesgerechtigde bezwaren ten aanzien van de uitslag van de verkiezingen in te dienen, vanaf mijn deelname in de verkiezingen voor de Piratenpartij in 2014 in Nijmegen. Dit heeft onder meer te maken met het voorval met RTV Utrecht, maar bijvoorbeeld ook met het benadelen van partijen mijn in ziens als de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie (ORDA/ORP), Piratenpartij, Forum voor Democratie, PVV, SP, mogelijk nog andere partijen als bijvoorbeeld Zwarte Piet is Zwart (Utrecht), Jezus Leeft (diverse provincies) en de Republikeinse Politieke Partij (Waterschappen) en zelfs BBB, al hoewel dat laatste niet geheel is gelukt, op diverse wijzen. Wel hebben deze politieke partijen als ook BBB schade ondervonden bij de verkiezingsuitslagen met name in grote steden. Het elite politieke partijen kartel heeft nog wel een meerderheid in de Eerste Kamer behaald hierdoor en hierdoor is het mogelijk Central Bank Digital Currency door te drukken in de nabije toekomst, terwijl een groot deel van de Nederlanders, aldus deskundige Ab Flipse in Ongehoord Nieuws recentelijk op de Nederlandse Publieke Omroep niet op de hoogte is wat er aan het gebeuren is. Dit is actueel met betrekking tot het faillissement van de Sillicon Valley Bank in Amerika ter waarde van circa 200 miljard dollar, diverse andere Amerikaanse banken als de First Republic Bank van circa 200 miljard dollar en de overname van Credit Suisse door United Bank of Switzerland in Zwitserland met steun van 50 miljard euro ter waarde van circa 500 miljard euro aan vermogen. 

Waarom kan bijvoorbeeld de boerenorganisatie LTO Noord op een website, wel aandacht besteden aan mijn politieke organisatie en RTV Utrecht en andere Main Stream Media als TV West, Omroep Gelderland en de NOS niet, terwijl die worden betaald van publiek geld en het publiek behoren te informeren over bijvoorbeeld CBDC en het mogelijk imploderen van het geldstelsel en wordt er wel weer framing berichten gepubliceerd over Jezus Leeft en hun voorman fakkelman (van Sigrid Kaag) Max van den Berg bij het niet verkiesbaar zijn in de Provincie Noord-Holland? Hetzelfde geldt met de verkiezingsmanipulaties van Mark Rutte en de VVD en de zogenaamde twee strijd tussen de VVD en PVDA/Groen Links, terwijl overduidelijk BBB het grootste is geworden. Deze manipulaties hebben gefaald en hetzelfde geldt voor het zichzelf uitnodigen van Mark Rutte voor het voetbalprogramma Vandaag Inside met hoge kijkcijfers. Ondertussen zit ik al gedurende het aan de macht komen van Mark Rutte en de VVD zo ongeveer in 2010 in politieke detentie en in problemen via onrechtmatige daad en zogenaamd voortdurende delicten, oplichting en kwakzalverij sinds 28-4-2008 via de psychiatrie en kan ik mijn leven niet gelukkig genoeg invullen al vijftien jaren en kan ik mijn politieke programma en idealen slechts ten dele voor het voetlicht brengen en niet actief zijn voor bepaalde politieke organisaties en andere werkgevers. Ik wil graag weten na onderzoek, hoe we dit gaan oplossen in dit schandaal? Er dreigt namelijk naar onze mening een CBDC dictatuur onder, onder meer de bankierselite en Maxima Zorreguieta en deskundigen als Arno Wellens kunnen dit bevestigen en vele Nederlanders maken zich hier inmiddels zorgen om gezien het CBDC debat van Mahir Alkaya (SP) in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In Nigeria is de invoering van CBDC overigens recentelijk voorlopig gelukkig faliekant mislukt. Daarom dien ik mijn bezwaren tegen de verkiezingsuitslagen in bij alle Provinciale Staten en de Centraal Stembureaus. Ik heb helaas begrepen na een zoektocht op internet websites van de desbetreffende Centraal Stembureaus in de hoofdsteden, dat ik voor een deel al te laat ben, maar voor andere Provinciale Staten ben ik nog op tijd. Ik verzoek alle Centraal Stembureaus deze bezwaren als nog mee te nemen, vanwege overmacht, omdat ik niet wist dat het 48 uur van tevoren aangeleverd moest worden. Notabene is zoals uit onderstaande informatie blijkt een item van RTV Utrecht in hetzelfde huis, als waar ik woon van een politiek verslaggever in allerhaast verplaatst, om maar niet de waarheid in dit schandaal bekend te laten worden en daarmee mijn in ziens de verkiezingen te manipuleren en in ieder geval mij en mijn politieke organisatie en andere politieke partijen te duperen en te benadelen. Ook in de framing van Jezus Leeft en de fakkelman Max van den Berg bij het huis van Sigrid Kaag is er sprake van framing, bijvoorbeeld door het programma HLF8 en andere Main Stream Media. Dit zorgt ervoor dat verkiezingen niet geheel eerlijk en rechtvaardig verlopen en de Nederlandse bevolking ongeïnformeerd is. Zo heb ik mij ook uitgenodigd, net als vele politici en lijsttrekkers bij Vandaag Inside en deze werden niet gehonoreerd. Gelukkig werden ter compensatie wel BBB, het CDA en D66 uitgenodigd, al hoewel wij daar niet tevreden mee waren. Er zou toch minimale aandacht moeten zijn bij alle publieke omroepen betaald van belastinggelden voor alle deelnemende politieke partijen in de toekomst bij verkiezingen. In afwachting van antwoord, onderzoek en oplossing, verblijven wij,

Gerrit Willem (Erwin) Lensink

Namens de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie/ORP

Dubieuze publicaties van de Main Stream Media, waarbij de MSM opeens wel aandacht heeft voor een ongeldige kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkiezingen van Max van den Berg, terwijl ze dat bij mij dit jaar niet hebben getoond:

Op de kandidatenlijst van de partij Jezus Leeft! in Noord-Holland staat maar één persoon: Max van den Berg (30). De Amsterdammer stond vorig jaar met een brandende fakkel voor het huis van minister Sigrid Kaag.

www.nd.nl

Afbeelding verwijderd door afzender.

De politieke ambitie is bekendgemaakt op de dag van de rechtszaak.

www.metronieuws.nl

Max Van den Berg, die met een fakkel voor het huis van D66-leider Sigrid Kaag stond, wordt toch geen kandidaat voor Jezus Leeft bij de Provinciale Statenverkiezingen. Op Twitter laat hij weten dat zijn kandidaatstelling is mislukt, omdat hij zich te laat bij het gemeentehuis heeft gemeld.

www.nd.nl

Afbeelding verwijderd door afzender.

De omstreden kandidatuur van Max van den Berg voor Jezus Leeft! in Noord-Holland staat op losse schroeven.

www.rd.nl

Doneeractie voor voortbestaan deze website

Vandaag zijn wij doneeracties gestart voor het voortbestaan van deze websites. Wij hebben via Versio te horen gekregen het afgelopen jaar, dat onze website kosten wederom enorm zullen stijgen. Om het voortbestaan van deze websites te garanderen, dus www.erwinlensinkvrij.nl en www.oranjerepublikeinsepiraten.nl zijn wij een crowdfunding actie gestart.

De website kosten van de alternatieve media www.erwinlensinkvrij.nl en van de politieke organisatie Oranje Republikeinse Democratische Alliantie via www.oranjerepublikeinsepiraten.nl zijn van minder dan 100 euro in 2020 naar meer dan 500 euro opgelopen in 2023, dus een stijging van meer dan 300%. Om het voortbestaan van deze belangrijke websites over politieke en juridische misstanden met name op het gebied van de Central Bank Digital Currency (CBDC) dictatuur en de werking van het fiduciair geldstelsel en toekomstig imploderen daarvan, te garanderen, is er geld nodig. De kosten zijn simpelweg te hoog geworden. Enkele honderden euro`s zijn nodig voor 1 jaar voortbestaan van de websites en maximaal 1000 euro, tenzij de kosten nog hoger oplopen voor de komende twee jaar. Mocht er minder geld dan nodig is, worden opgehaald, dan zal dit in voornamelijk politieke en minder in juridische activiteiten worden gestoken van onder meer de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie en de relatieve vrijheid van Erwin Lensink en in principe iedereen. Hier is al veel tijd en geld in geinvesteerd door Erwin Lensink en medestanders. Het komende jaar zal onder meer middels deze crowdfunding actie worden onderzocht of de websites www.erwinlensinkvrij.nl en www.oranjerepublikeinsepiraten.nl kunnen voortbestaan. Mogelijk zal er voor de politieke organisatie een blogspot komen en als de website www.erwinlensinkvrij.nl verdwijnt, dan verdwijnt er cruciale informatie in een aantal belangrijke misstanden waarschijnlijk.

Doneren via de link van doneeractie: https://www.doneeractie.nl/crowdfunding-voor-alternatieve-websites/-73834

Bij voorbaat dank voor de bijdrage en de medewerking aan dit belangrijke project voor het informeren van iedereen over relatieve vrijheid en relatieve rijkdom.

Bericht voor redacties van alternatieve media en Main Stream Media

Geachte heer/mevrouw/redacties,

In verband met onze protest kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkiezingen graag onderstaande filmpjes publiceren op onder meer jullie websites, digitale en fysieke kranten en in uitzendingen er aandacht aan besteden bij publicatie over mijn kandidaatstelling met ongeldige lijst:

Anthony Migchels over oneerlijke werking van fiduciaire geldschepping of geldcreatie uit het niets:

https://www.youtube.com/watch?v=eM4Xm330V2E&t

Erwin Lensink presenteert over historie van het geldsysteem:
https://www.youtube.com/watch?v=cpE1fYNCZqc

Tilasmi Frigge: Fractioneel Reserve Bankieren in 3 minuten uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=yJEl8vf6wH8

Psychiatrie, een industrie des doods:
https://www.youtube.com/watch?v=Kbd2-EOPFwY
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groeten,
Erwin Lensink
Blanco Lijst Lensink / Oranje Republikeinse Democratische Alliantie

Kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen uit protest

Gerrit Willem (Erwin) Lensink (Blanco Lijst Lensink)

Oranje Republikeinse Democratische Alliantie/ORP

Utrecht

E-mail: gw_lensink@hotmail.com

 

Utrecht, 30 januari 2023

 

Kiesraad / Centraal Stembureau Provinciale Staten

Zurichtoren / Muzenstraat 85

2511 WB Den Haag

 

Betreft: kandidaatstelling Provinciale Staten uit protest politieke detentie

 

Geachte heer / mevrouw,

 

Bij deze willen wij kenbaar maken, dat wij uit protest tegen de gang van zaken via de Blanco Lijst Lensink / Oranje Republikeinse Democratische Alliantie, statutair ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als politieke organisatie ons kandidaat hebben gesteld voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van 15 maart 2023.

 

Eerder al hebben wij getracht met een legitieme lijst succesvol mee te doen in de Gemeente Nijmegen via de (landelijke) Piratenpartij in 2014 en de Waterschappen Rijn en IJssel en Rivierenland in 2015, als ook later uit protest bij de Provincie Gelderland en de verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal in 2015. Al deze verkiezingsdeelnames zijn gesaboteerd (met onder meer arrestaties en uitnodigingen door justitie) of althans niet serieus genomen door onder meer de Main Stream Media, die weer onder controle zijn van de overheid (via subsidies) of de (politieke) elite via aandeelhouderschap. Dit hadden wij reeds van tevoren verwacht en daarom zijn we destijds omzichtig te werk gegaan.

 

Het is een farce, dat er (oneerlijke) talrijke procedures zijn geweest bij de Raad van State, alsook dat er wel pers en media aandacht was voor het feit, dat ik mij kandidaat had gesteld bij en via de Piratenpartij, maar niet voor de beweegredenen van mijn politieke kandidaatstelling en deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van de Gemeente Nijmegen in 2014 door met name Omroep Gelderland, de Gelderlander, maar ook andere Main Stream Media als bijvoorbeeld de NOS, RTV Utrecht en Omroep West en vele andere pers / media.

 

De kernpunten van de Blanco Lijst Lensink / Oranje Republikeinse Democratische Alliantie zijn gericht op burgerschap en privacy, een transparante overheid, de antipsychiatriebeweging en het hervormen van het fiduciaire geldstelsel (het fiat geldsysteem), als ook het systeem van erfopvolging voor het staatshoofd en juryrechtspraak.

In heel Nederland willen wij: -actief burgerschap en ondernemerschap stimuleren – een aantrekkelijke en innovatieve gemeente zijn – een transparante overheid die in dienst is van haar burgers – stimuleren van duurzame initiatieven op lokaal niveau die bijdragen aan een groene economie en samenwerking tussen bewoners, via decentralisatie en een circulaire economie. Het voorkomen van invoering van Central Bank Digital Currency (CBDC) is op dit moment het allerbelangrijkst, als ook de werking en het toekomstig imploderen van het fiduciair geldstelsel onder de wereldwijde schuldenberg naar schatting van 300.000 miljard dollar (of euro).

 

Verder wordt er ook aandacht voor gevraagd voor het feit, dat meer dan 100.000 Nederlanders inmiddels hun DNA hebben moeten afstaan aan de Nationale DNA databank, maar niet de erfopvolgers van de zogenaamde Koninklijke Familie (het Koninklijk Huis) op basis van de aanklacht van 14 april 2010, gedaan bij de Politie Lichtenvoorde. Immers zou volgens sommige bronnen Juliana een adoptiekind zijn en Wilhelmina een buitenechtelijk kind en bovendien bestaat er een situatie van ongelijkwaardigheid, die volgens de Grondwet niet klopt en niet juist is.

 

De directe aanleiding voor mij, als lijsttrekker om politiek en als klokkenluider actief te worden is het schandalige valse leugenachtige onrechtmatige rechercheonderzoek naar het overlijden van mijn moeder op 28 april 2008 in notabene Duitsland, waar Nederland geen eens jurisdictie heeft door de politie Achterhoek en justitie in Gelderland en daaropvolgende valse aanklachten, waarvan ik de eerste aangifte (min of meer) tegen mijzelf heb opgezet om de betrouwbaarheid en integriteit van de politie in Winterswijk te onderzoeken. Vervolgens ben ik in een groot schandaal terecht gekomen, waarbij de nabestaanden van de slachtoffers van MH17 en bijvoorbeeld Maxima Zorreguieta toch ook niet zo een schandalig behandeling krijgen omdat een familielid van hun, in dit geval door zelfdoding om het leven is gekomen, bijvoorbeeld bij de zus van Maxima Zorreguieta of plotseling door de overgang mijn moeder op 28 april 2008?

 

Onze kandidaatstelling uit protest is dan ook vanwege zowel politieke als juridische redenen, die wij aan willen pakken of aangepakt zien worden. Wij zijn deze week en afgelopen maand nog doorverwezen door het klachtenbureau in de Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht naar Den Haag, waar wij ons bij 6 verschillende instanties hebben gemeld, waaronder de Nationale Ombudsman in dit schandaal, dat lijkt op het toeslagen schandaal of de toeslagen affaire. Wij willen graag net zoveel succes boeken als de Boerenpartij in de jaren `60 en we willen aandacht vragen voor het feit, dat als Maxima Zorreguieta het heeft over bancaire inclusie, dat zou zijn toegenomen wereldwijd van 50% naar 76%, dat vooral de macht van de Bilderberg / World Economic Forum miljardairs en bankiers elite is toegenomen van 50% naar 76% over het vermogen van de mensen op de wereld en het vermogen op de wereld.

 

Graag willen wij ook aandacht vragen voor andere schandalige misstanden van corruptie bij de rechterlijke macht, politie, justitie en psychiatrie, als ook Main Stream Media en de gevestigde politieke partijen als woke D66, VVD, CDA, PVDA (allen verzameld in de corrupte Bilderberg Conferenties) en tegenwoordig ook woke Groen Links, als ook woke VOLT en de ChristenUnie. Wij roepen op, ze weg te stemmen allen. Onze bekende partijleden werden of worden geterroriseerd, zoals onze partij oprichters en ook onze voormalige kandidaat voor de Tweede Kamer verkiezingen Micha Kat, die valselijk extreem zwaar wordt gestraft voor zijn journalistieke bijdrage bij de Bodegraven hoax en die nu wel eens vrij gelaten mag worden, als ook zijn torenhoge boetes worden ingetrokken. We hebben de rechtszaak tegen hem gevolgd en feitelijk ligt er wel heel weinig tegen hem, qua daadwerkelijk strafbare feiten.

 

Wij hebben recentelijk alle rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad der Nederlanden aangeschreven en hen verzocht een persbericht de deur uit te doen aan alle Main Stream Media en via de website van de Rechtspraak, dat zij niet in staat of niet meer in staat zijn onbevooroordeeld, onafhankelijk, onpartijdig en eerlijk te oordelen in rechtszaken, zoals bijvoorbeeld die van lijsttrekker Erwin Lensink. Ook in de rechtszaak van Richard De Mos van Hart voor Den Haag en zijn partijleden en sponsoren lijkt er misbruik van macht te zijn en de criminele organisaties zijn dan waarschijnlijk ook andere politieke gevestigde corrupte partijen als D66, CDA, PVDA, VVD, Groen Links en VOLT en mogelijk ook de ChristenUnie, als ook totaal gecorrumpeerde erfopvolgers van het Koninklijk Huis, justitie, politie en rechterlijke macht en de malafide psychiatrie industrie.

 

Verder hebben wij nog de vraag, waarom concullega Ben van Herwijnen van De Republikeinen geen staatshoofd mag worden en Beatrix von Amsberg, Willem Alexander von Amsberg en Amalia von Amsberg wel? Wat is daarvan de reden en waarom moeten zoveel Nederlanders wel hun DNA afstaan?

 

Ook willen wij graag contact en aandacht voor de vermiste Mark van den Boogaart, voormalig speler van onder meer NEC, Feyenoord, AFC en Rijnsburgse Boys, die mogelijk probeert te ontsnappen en op de vlucht is voor de psychiatrie, een industrie des doods en voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar de Youtube documentaire hieromtrent, dus “de Psychiatrie, een industrie des doods” van het NCRM.

 

Wij begrijpen, dat er zorgen zijn om de polarisatie in Nederland en ook mogelijk het complotdenken, dat terecht is. Al deze zorgen en schandalen van corruptie, zeker die in het fiduciaire geldstelsel zorgen ervoor, dat de polarisatie toe neemt en het aantal protesten in enkele jaren tijd in de Gemeente Den Haag bijvoorbeeld is toegenomen van 300 protesten naar 1500 protesten per jaar, waaronder het protest inzake het debat van en over de Central Bank Digital Currency (CBDC), dat zeer belangrijk is om tegen te houden voor de relatieve vrijheid en relatieve rijkdom van een ieder. 

 

De Oranje Republikeinse Democratische Alliantie zet zich in op de volgende belangrijke vijf standpunten:

 1. hervorming van het fiduciaire geldstelsel, vanwege de oneerlijke werking in het voordeel van de elite en bankierselite en omdat het systeem op imploderen staat met een wereldwijde schuldenberg van 300.000 miljard dollar en tegen de invoering van Central Bank Digital Currency (CBDC), zoals de digitale euro (account based)
 2. heropleving van de antipsychiatrische beweging
 3. het invoeren van (gedeeltelijke) juryrechtspraak in Nederland
 4. afschaffing van erfopvolging voor het staatshoofd
 5. het onderkennen van het gevaar van technologie, zoals de zogenaamde Unabomber dat onder meer heeft beschreven in het zogenaamde Unabomber Manifest

Voor meer informatie verwijzen wij naar www.erwinlensinkvrij.nl en www.oranjerepublikeinsepiraten.nl voor de standpunten.

 

Daarom en om hier aandacht voor te vragen, stellen wij ons uit protest dus kandidaat met een ongeldige lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen, zoals wij al eerder deden voor de Gemeenteraadsverkiezingen van Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. Graag willen wij hierover in gesprek met de politieke partijen van met name de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, als ook de Burgemeesters van Den Haag, Arnhem, Nijmegen, Utrecht, Winterswijk en eventueel Haarlem of Amsterdam. Hiervoor verwachten wij een uitnodiging op korte termijn. Bij voorbaat dank voor medewerking en met vriendelijke groeten,

 

Erwin Lensink

Voorzitter / kandidaat lijsttrekker Blanco Lijst Lensink / ORDA

www.erwinlensinkvrij.nl

www.oranjerepublikeinsepiraten.nl

 

Oproep aan kandidaat-leden en reactie op DGP Media i.v.m. kandidaatstelling uit protest

Geachte heer/mevrouw/pers en mediavertegenwoordigers,

Zoals vandaag bekend geworden heb ik mij getracht kandidaat te stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in respectievelijk Utrecht, Den Haag en Amsterdam om te protesteren en als statement tegen mijn schandalige behandeling door politie, justitie, rechters, Main Stream Media en forensische psychiatrie via handlangers met valse aanklachten en via uitlokking praktijken en om campagne te voeren met mijn belangrijkste politieke standpunten. De kandidaatstelling voor deze verkiezingen is daarbij gerealiseerd in Utrecht en Den Haag, echter zonder ondersteuningsverklaringen. Om drie redenen heb ik geen tijd en energie gestoken in het behalen van en “bedelen om” ondersteuningsverklaringen. Ik had vanwege andere werkzaamheden geen tijd de afgelopen maand om dit te realiseren, ambieer op dit moment nog geen raadszetel in genoemde gemeenten, wellicht later en het liefst zo snel mogelijk wel en het kost veel tijd en energie. Mochten er als nog grote groepen inwoners van Den Haag en Utrecht wensen, dat ik deelneem, dan sta ik de komende twee dagen paraat om als nog de ondersteuningsverklaringen binnen te halen en deel te nemen. Er zijn totaal minimaal 30 ondersteuningsverklaringen nodig. Contact voor vragen of bij grote interesse kan opgenomen worden via het e-mailadres: gw_lensink@hotmail.com
Ook omtrent het opbouwen van de beweging van de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie (der Oranje Republikeinse Piraten) worden nog nadrukkelijk kandidaten en kandidaat-leden gezocht. Op dit moment is er een ledenstop, omdat er circa tussen de 50 en 250 leden nodig zijn om een levensvatbare organisatie op te bouwen. Naar verwachting zal er zeker ooit nog eens worden deelgenomen aan Provinciale Staten- en gemeenteraadsverkiezingen, maar het ziet er niet naar uit, dat dit, dit jaar al lukt. Daarom komen de verkiezingen nog te vroeg, in verband met de opbouw van de organisatie.
Als aangegeven is er ook om 13 uur op maandag 31 januari 2022 volgens afspraak bij de Gemeente Amsterdam getracht deel te nemen, maar per abuis zijn de kandidaatstelling formulieren niet aangenomen en dus niet ingeleverd bij de Gemeente Amsterdam. Er is dan ook onduidelijkheid om artikel H3-1 omtrent het zijn van kiezer van een gemeente om de kandidatenlijst in te leveren. Inmiddels is er contact geweest met de Gemeente Amsterdam en de Kiesraad over de exacte regel- en wetgeving en die heeft excuses aangeboden en aangeboden dit verzuim op te nemen in het proces-verbaal van vandaag. Daarmee is een gang naar de Raad van State wat betreft ORDA/ORP overbodig en hier zouden meer organisaties en personen een voorbeeld aan moeten nemen, aan dit goede gedrag van de Gemeente Amsterdam met excuses en eventueel een schadevergoeding voor fouten of zelfs vals gedrag. Het is in principe natuurlijk een kapitale blunder, maar mensen maken nou eenmaal fouten. We kunnen er dan ook mee leven, te meer, daarom is ervoor gekozen niet alsnog kandidaatstellingsformulieren in te leveren, omdat de kandidaatstelling van de Gemeente Den Haag daarmee in gevaar komt. Men kan zich niet in drie gemeenten als kandidaat inschrijven. Dit heeft automatische schrapping tot gevolg.
Dan willen we nog reageren op het artikel in DPG Media van onder meer de Gelderlander en het Algemeen Dagblad van vandaag, al hoewel wij op zich content zijn met de getoonde interesse, wordt er deels ook weer laster en smaad en andere onzin in dit artikel met feitelijke leugens en onjuistheden vermeld in de Main Stream Media, hetgeen wij al verwacht hadden:
Ten eerste staan er zeker twee feitelijke onjuistheden in het artikel, waarmee de betrouwbaarheid of beter gezegd onbetrouwbaarheid van de Main Stream Media maar weer blijkt. Ten eerste woon ik al jaren in Utrecht tegenwoordig en ten tweede is het ook al jaren bekend, dat de waxinelichthouder tegen de Gouden Koets niet afketste op de ruiten, maar op het hout van de Gouden Koets van Prinsjesdag 2010. Dat ik na 2010 nog “geregeld in aanraking met politie en justitie” zou zijn gekomen is een farce. Politie en justitie in met name Gelderland, maar ook in Den Haag hadden het bewust op mij gemunt met uitlokking wanpraktijken en het opzetten van valse aanklachten, zoals ook rond de Kroning van 2013 er plannen zijn gemaakt voor alle zogenaamde PGE (zogenaamd Potentieel Gevaarlijke Eenlingen). Dit is onder meer valselijk tegen gesproken door Burgemeester Eberhard van der Laan van de Gemeente Amsterdam in het programma Pauw en Witteman.
Ik ben echter toch content met het artikel, omdat er wordt aangegeven, dat ik ageer tegen erfopvolging en het geldschepping systeem, als ook tegen de huidige psychiatrie, die drastisch zal moeten verminderen en/of wijzigen en mogelijk met dwangopnames afgeschaft zal moeten worden.
De Oranje Republikeinse Democratische Alliantie staat dan ook voor het volgende en heeft vrijheid, soevereiniteit en onafhankelijkheid hoog in het vaandel:
De kernpunten van de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie zijn gericht op burgerschap en privacy, een transparante overheid, de antipsychiatriebeweging en het hervormen van het fiduciaire geldstelsel (het fiat geldsysteem), als ook het systeem van erfopvolging voor het staatshoofd en juryrechtspraak. In heel Nederland willen wij: – actief burgerschap en ondernemerschap stimuleren – een aantrekkelijke en innovatieve gemeente zijn – een transparante overheid die in dienst is van haar burgers – stimuleren van duurzame initiatieven op lokaal niveau die bijdragen aan een groene economie en samenwerking tussen bewoners, via decentralisatie en een circulaire economie.
Meer info via www.oranjerepublikeinsepiraten.nl
Bij voorbaat dank voor aandacht. Met vriendelijke groeten,
Erwin Lensink

Kandidaat lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam, Den Haag en Utrecht 2022

PERSBERICHT; kandidaatstelling met blanco lijst Oranje Republikeinse Democratische Alliantie (der “Oranje Republikeinse Piraten”) in Utrecht, Amsterdam en/of Den Haag voor Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Geachte heer/mevrouw/pers en mediavertegenwoordigers,
Aankomende week zal ik mij kandidaat stellen via een blanco lijst voor de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie (der “Oranje Republikeinse Piraten”) voor de gemeenteraadsverkiezingen (uit protest) in maart 2022 van de gemeente Utrecht, gemeente Amsterdam en/of gemeente Den Haag. Hieronder vindt u een beknopt deel van het verkiezingsprogramma.

De kernpunten van de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie zijn gericht op burgerschap en privacy, een transparante overheid, de antipsychiatriebeweging en het hervormen van het fiduciaire geldstelsel (het fiat geldsysteem), als ook het systeem van erfopvolging voor het staatshoofd en juryrechtspraak. In heel Nederland willen wij: – actief burgerschap en ondernemerschap stimuleren – een aantrekkelijke en innovatieve gemeente zijn – een transparante overheid die in dienst is van haar burgers – stimuleren van duurzame initiatieven op lokaal niveau die bijdragen aan een groene economie en samenwerking tussen bewoners, via decentralisatie en een circulaire economie.

Hiermede wordt mede aandacht gevraagd voor het urgente probleem van geldcreatie uit het niets bij particuliere systeembanken en centrale banken, zoals reeds vanaf september 2010 (Prinsjesdag) gedaan met een protestactie (waxinelichthouder werpen tegen de Gouden Koets van de erfopvolgers) tegen een aankomende hernieuwde financiële ultieme crash, waarbij het huidige financiële systeem eindig is. Het huidige geldschepping systeem met het heffen van rente werkt onevenredig en oneerlijk in het nadeel van grote delen van de bevolking van de Westerse en rest van de wereld en zwaar in het voordeel van de (bankiers)elite. Het heffen van rente moet dan ook eigenlijk verboden worden en er moet een oplossing gezocht worden voor dit grote probleem. De wereldwijde schuldenberg bedraagt inmiddels circa 281 biljoen dollar en dreigt in de nabije toekomst op een volledige collapse van de bankensector uit te lopen, zowel in de Europese Unie, als in de Verenigde Staten van Amerika. Inmiddels is dit fenomeen the Great Reset (naar auteur Klaus Schwaab op 9 juli 2020) of the Big Reset (naar auteur Willem Middelkoop op 15 januari 2014) genoemd, termen, die op Prinsjesdag 2010 nog onbekend waren, waardoor ik dit fenomeen moeilijker kon benoemen in mijn eerdere politieke campagnes en grotendeels valse opgezette door politie en justitie met leugenachtige handlangers met hun (straf)zaken (via onder meer uitlokking en rechtvaardigende overmacht) in de periode 2008 tot heden. De globalistische elite van miljardairs en de centrale banken en/of particuliere banken zien via organisaties als het World Economic Forum (Davos) en de Stichting Bilderberg Meetings, maar ook de Europese Centrale Bank en particuliere systeembanken en de Europese Commissie blijkbaar, gezien recente publicaties, technologische zaken als een Europese Digitaal Paspoort (of identiteit) met daaraan gekoppeld een digitaal bankaccount en andere zaken als het EPD, een QR-code (al dan niet via de mobiele telefoon), een social credit systeem en score en een Central Bank Digital Currency (CBDC) als oplossing. Dit waren ook zaken, die tot op recent onbekend waren, al hoewel er met de RIFD-chip of Verichip en het Unabomber Manifest tegen technologische ontwikkelingen (Industrial Society and its Future) als A.I. en drones van auteur Theodore John (Ted) Kaczynski wel al op de gevaren gewezen waren. Tot op nader order is de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie daartegen en verwacht antwoorden in deze van VVD, D66, GroenLinks, PVDA, CDA, Volt en eventuele andere politieke partijen, die dit steunen. Eventueel wordt afgeraden op deze elitaire kartelpartijen te stemmen. Deze partijen mogelijk namelijk wel eens beter uitleggen, wat er wordt bedoeld met zaken als “New World Order”, “You will own nothing, and you will be happy” en “Build Back Better” en “Agenda 2030”. Mogelijk leidt dit alles namelijk tot een nieuwe fascistische, kapitalistische en/of communistische dictatuur, gebaseerd op de nieuwste technologie, waar menig dictator in het verleden jaloers op zou zijn geweest. Verder lijkt het er soms op, dat de Westerse elite vanwege macht en rijkdommen (als olie, gas, edelmetalen en andere zaken) in conflict is met de Chinese en Russische elite en dat de bevolkingen hieronder lijden. Mogelijk zijn de middenklasse en vooral de jongeren hiervan de dupe en dit blijkt onder andere door de inflatie van de huizenprijzen, waardoor men op een gegeven moment de hypotheken van particuliere banken niet meer kan betalen.

In het verleden is er via lidmaatschap van de SP (circa 2002 tot circa 2012), de Piratenpartij (2014) en de Partij voor de Republiek (2021 tot heden) samenwerking gezocht, waarbij in 2014 door de protestdeelname (als mede geheime lijstduwer en lijsttrekker) via de internationale Piratenpartij / Republikeinse Piraten aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 de SP gelukkig nipt de grootste politieke partij van de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente of stad Nijmegen werd. Inmiddels heeft de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie zich verder ontwikkelt en is sinds oktober 2015 als politieke vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Mede in verband met de achtergronden verwijzen wij naar de informatie van onder meer Jaap van Duijn (auteur boek De Schuldenberg: hoe de wereldwijde schuldenlast ons allemaal gaat raken), Willem Middelkoop (auteur boek Patronen van Bedrog en The Big Reset), Arno Wellens (auteur boek Het Euro Evangelie en het belangrijke artikel: https://arnowellens.eu/article/57406/nog-zes-maanden-en-we-zitten-in-een-digitale-dystopie), Rein de Vries (auteur boek Revolutie door Schuld), Ad Broere (auteur Geld in de Bijrol en Geld komt uit het niets), Tom Lassing (auteur Beursbox.nl), George van Houts (Burgerinitiatief Ons Geld en theatervoorstelling Door de Bank Genomen van De Verleiders), Anthony Migchels (oprichter De Florijn), Paul Buitink en Ancilla Tilla van de Leest (https://www.goudstandaard.com/nieuws/paul-buitink-centrale-banken-kunnen-totale-controle-krijgen-met-cbdc) en Pieter Stuurman (journalist De Andere Krant en https://pieterstuurman.blogspot.com/ ) in deze belangrijke zaken voor soevereiniteit, vrijheid en onafhankelijkheid van iedere burger.


Ook zal er in het verkiezingsprogramma in gegaan worden op het afschaffen van erfopvolging voor het staatshoofd (wereldwijd) en een eventueel plan worden gepresenteerd voor republikeinse principes. Dit kan eventueel via een gekozen Koning of Hertog (naar oud-Germaans gebruik of via artikel 30 van de huidige Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden, waarbij er wordt afgesproken politiek of in een zogenaamd gentleman agreement, dat het staatshoofd in vervolg verkozen wordt en de titel van “Koning(in)” zal aannemen), want veel mensen houden nou eenmaal van een bepaalde symboliek, maar ook via een eventueel gekozen presidentschap voor het staatshoofd (parlementaire republiek) en (direct gekozen) gouverneurschap voor de provincies. Het nieuwe gekozen staatshoofd zou kunnen aantreden voor bijvoorbeeld een termijn van vijf of tien jaren met bijvoorbeeld een van de volgende titels: “Koning”, “Consul”, “Stadhouder” of “President”. Adalbero van Reims formuleerde het als volgt: “Het Koningschap krijgt men niet op grond van erfrecht: men moet slechts hem op de troon verheffen, die zich zowel door zijn lichamelijke welgeschapenheid, als door zijn geestelijke wijsheid onderscheidt, die door het geloof gesterkt en door grootmoedigheid gesteund wordt.” Op deze wijze kan ook bijvoorbeeld de KNVB, de KNLTB en de Koninklijke Marine, als ook de lintjesregen blijven bestaan. De Grondwet zal op bepaalde gedeelten gewijzigd moeten worden. Het boek “Grondwet van de Republiek Nederland drie modellen” van auteur Jessurun D`Oliveira kan mogelijk uitkomst bieden voor een geheel nieuwe Grondwet. Burgers moeten zich over een keuze tussen een gekozen Koning of President via een referendum mogelijk over uit laten. De regalia (als b.v. de Kroon), de Gouden Koets, Kroondomein Het Loo en de diverse paleizen (Paleis Noordeinde, Paleis Huis ten Bosch en het Koninklijk Paleis in Amsterdam) en de zogenaamde adellijke titels worden geconfisqueerd, omdat het om onrechtvaardig en onrechtmatig verkregen middelen gaat, zoals dit ook gebeurde ten tijde van de opstand van de Patriotten en de oprichting van de Bataafse Republiek vanaf 1795. Met de titels als “Prins van Oranje-Nassau”, “Burggraaf van Antwerpen”, “Heer van Bredevoort” en “Heer van Lichtenvoorde” etc. etc., kan mogelijk iets ludieks gedaan worden, zoals toegevoegd worden aan een democratisch gekozen Koning, mits de bevolking dit wenst in een referendum. De nep-Oranjes (de echte Oranjes waren allen republikeinen, immers allen gekozen Stadhouder van de Republiek der Verenigde Nederlanden en zijn uitgestorven in 1702/1711) mogen blij zijn, dat ze nog een groot deel van hun vermogen mogen behouden en dat ze mild worden behandeld. De zogenaamde erfopvolgers hebben namelijk meer dan 200 jaar in grote luxe en rijkdom, als ook onschendbaarheid geleefd, terwijl vele Nederlanders in (relatieve) armoede leefden en op andere manieren werden gestraft, bijvoorbeeld via de belastingen of het strafrecht. De Hoge Raad van Adel en de Wet op het Adeldom t.a.v. personen en families wordt wederom afgeschaft. Als nieuwe nationale feestdagen voor de Republiek of het republikeins Koninkrijk der Nederlanden worden gekozen: de Dag van de Republiek (26 juli, vanwege de ondertekening van de Acte van Verlatinghe), de Dag van de Democratie (of Prinsjesdag) en ter vervanging van Koninginnedag / Koningsdag, dat mogelijk hetzelfde blijft genoemd, wordt praktisch gezien, de geboortedag van gekozen stadhouder en republikeins revolutionair Willem van Oranje (24 april) genomen en gevraagd aan de huidige Oranje verengingen om hieraan medewerking te verlenen. Op deze laatste dag worden de Republiek en bekende republikeinen gevierd. De Medaille van Eer zal mogelijk de Militaire Willemsorde vervangen, maar een definitief besluit hierover is nog niet genomen. Wel komt er een Republikeinse Garde binnen defensie en het Nederlandse leger.

Mede hiermee wil de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie aandacht vragen voor het feit, dat er inmiddels meer dan 100.000 burgers hun DNA hebben moeten afstaan aan de Nationale DNA-databank, maar niet de erfopvolgers, die hun onrechtvaardige en onrechtmatig verkregen egoïstische macht, status en rijkdom baseren op het feit, dat zij afstammen van republikein en gekozen stadhouder Prins Willem van Oranje-Nassau en opvolgende republikeinse democratische gekozen stadhouders, terwijl de Friese erfstadhouders, “Koningin” Wilhelmina (buitenechtelijk kind) en “Koningin” Juliana (waarschijnlijk adoptiekind) daar niet rechtstreeks van afstammen. Hanno de Jongh met zijn boek “Oranje Bastaarden” en Tom Couzy met zijn verklaringen en brieven op het internet, gedeeltelijk terug te vinden op www.erwinlensinkvrij.nl, als ook Jan Kikkert (historicus) en Johan Oldenkamp (lijsttrekker SOPN) hebben hier reeds veel informatie over verschaft en aandacht voor gevraagd in het verleden. Met het DNA-onderzoek wordt er mede aandacht en onderzoek gevraagd naar de vreemde afkomst van Marie Claire Roovers (1927-1997). Verder is het zo, dat Willem Blauw, Willem De Zwart en Willem van Rood heersen toch ook niet als erfelijk heerser over ons, dus waarom een vermeende Willem(-Alexander) van Oranje wel?

Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor een hernieuwde opleving van de antipsychiatrie beweging met de volgende belangrijke punten:


Antipsychiatrie verwijst doorgaans naar een heterogene beweging die ontstond in de jaren zestig van de twintigste eeuw en vijandig stond tegenover de meeste fundamentele veronderstellingen en gebruikelijke praktijken binnen de psychiatrie. De stimulerende invloeden voor deze groepsvorming en theorieën kwamen onder meer van Michel FoucaultRonald D. Laing en Thomas Szasz en voor de antipsychiatrie in Nederland van Jan Foudraine en Kees Trimbos. Door het lijdend voorwerp van de psychiatrie, de patiënten en hun relaties, werden onder anderen de Stichting Pandora en de Cliëntenbond gelanceerd. De term antipsychiatrie werd in 1967 voor het eerst gebruikt door de Zuid-Afrikaanse psychiater David Cooper.[1]

De term antipsychiatrie wordt soms toegepast als scheldwoord om kritische opvattingen binnen de psychiatrie in diskrediet te brengen


Twee centrale opvattingen van de antipsychiatriebeweging zijn dat:

 1. de specifieke definities van, of criteria voor honderden gangbare diagnosen of stoornissen vaag en willekeurig zijn, en te veel ruimte laten voor meningen en interpretaties om te kunnen beantwoorden aan fundamentele wetenschappelijke standaarden.[3]
 2. de gangbare psychiatrische behandelingen voor patiënten uiteindelijk veel schadelijker dan nuttig zijn.[4]

De belangrijkste andere kritiek op de aanspraken die de psychiatrie maakt op geloofwaardigheid, zijn onder andere:

 1. een onjuist en overdadig gebruik van medische begrippen en instrumenten om grip op geest en maatschappij te krijgen;
 2. een wetenschappelijk en/of klinisch slecht gefundeerd systeem van categorieën van diagnosen, bijvoorbeeld het DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) dat patiënten stigmatiseert;
 3. een onjuiste (dat wil zeggen onterechte) uitsluiting van andere benaderingen van psychische nood/stoornis;
 4. niet onderzocht misbruik of onjuist gebruik van macht over patiënten, die te vaak tegen hun wil worden behandeld;
 5. zowel de machtsverhouding tussen patiënten en psychiaters, als de geïnstitutionaliseerde omgeving, wordt door patiënten te vaak ervaren als vernederend en gedwongen; en
 6. het compromitterende gedrag van medici als gevolg van hun financiële en beroepsmatige banden met farmaceutische bedrijven en verzekeringsmaatschappijen.

Zowel afzonderlijke deskundigen in de geestelijke gezondheidszorg als academici hangen antipsychiatrische ideeën aan,[5] net als een aantal voormalige en huidige cliënten van de psychiatrische zorg.[6] Sommige critici richten zich op de biologische psychiatrie.[7][8][9] Af en toe wordt beweerd dat sommige vormen van antipsychiatrie in feite alleen maar vormen van psychiatrie hebben gepropageerd, die toevallig strijdig zijn met de vigerende theorieën en methoden. Een aantal veronderstelde antipsychiaters hebben eveneens moeite gedaan om zichzelf te distantiëren van de term en haar soms ongunstige associaties.[10]


( Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Antipsychiatrie )

Op basis van deze oplichting en fascistische kwakzalverij verkeert de lijsttrekker van de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie op basis van valse diagnoses, leugenachtige uitspraken en arrogantie van psychiaters en rechters (die allen onder een hoedje samenspannen) inmiddels langer in politieke detentie en een verkapt levenslang met onder meer circa 5,5 jaren ernstige vormen van detentie, dan diverse moordenaars met ernstige moorden (of doodslag), zie bijvoorbeeld de artikelen “Lijsttrekker Zaanse partij vermoordde ex-schoonzus met 61 messteken”

( bron: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/201681/lijsttrekker-zaanse-partij-vermoordde-ex-schoonzus-met-61-messteken ) en “Boos op Officier van Justitie Danny U zes jaar gevangenis vader en stiefmoeder Roxanna reageren op moordzaak: het systeem deugt niet” (bron: https://docplayer.nl/62002806-Boos-op-officier-van-justitie-danny-u-zes-jaar-gevangenis-vader-en-stiefmoeder-roxanna-reageren-op-moordzaak-het-systeem-deugt-niet.html .

Ook is het schandalig, dat bijvoorbeeld een licht autistische persoon circa even lang of nog langer in een psychiatrische inrichting heeft gezeten voor het plegen op een dag van minieme wetsovertredingen, dan de moordenaar van Pim Fortuyn in de gevangenis heeft gezeten voor de politieke moord. Ook zaten er recent aardige en vriendelijke personen in de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht al bijna 20 jaar vast voor het plegen van delicten als overvallen, een vechtpartij of het niet dodelijk neersteken van personen. Langer dus dan menig moordenaar. Dit geeft het machtsmisbruik en de hypocrisie van forensische psychiaters en forensisch psychologen dan ook goed weer, die van het strafrecht een loterij maken, qua strafmaat. Zo wordt er in Nederland tot circa viermaal meer personen gedwongen opgenomen in psychiatrische inrichtingen, dan in het Belgische Vlaanderen (bron: https://sociaal.net/achtergrond/steeds-meer-gedwongen-opnames/). In diverse landen worden dan ook door deze oplichters en kwakzalvers (zichzelf noemende psychiaters) telkens andere personen met bepaalde gedragskenmerken en problemen als gestoord aangemerkt, dan in andere landen. In Nederland worden jaarlijks meer dan 20.000 van de circa 30.000 gedwongen opgenomen personen met een zorgmachtiging en/of rechterlijke machtiging, valselijk opgenomen (de vals positieven), terwijl ze nauwelijks een gevaar vormen. Het gaat hier volgens de ORDA dan ook vaak om cultuurverschillen, bepaalde gedragskenmerken (b.v. het horen van stemmen of autisme of voedingsproblemen – de zogenaamde eetstoornissen) en bepaalde problemen, die valselijk als stoornis worden omschreven. Hier moet veel milder mee omgegaan worden en daar moeten mensen niet extra voor gestraft worden. Gedwongen psychiatrie moet dan ook in Nederland verminderd en mogelijk zelfs helemaal afgeschaft worden, vanwege het macht misbruik en/of mogelijke macht misbruik van psychiaters, psychologen en medewerkers in de psychiatrie.


Het verkiezingsprogramma zal t.z.t. en z.s.m. online komen via de website www.oranjerepublikeinsepiraten.nl en meer informatie over de achtergronden en filmpjes van mijn zaak is te vinden via www.erwinlensinkvrij.nl. Het liefste zou de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie ook deel nemen aan andere verkiezingen, zoals de Tweede Kamerverkiezingen en door kandidaatstellingen en pogingen in 2017 (ORDA/ORP) en 2021 (Partij voor de Republiek), maar daarvoor zoekt de politieke vereniging nog de nodige financiën, (actieve) leden en donateurs, als ook tracht de aanhang te mobiliseren via dit persbericht. Het liefst had de lijsttrekker als een soort “Zorro” overigens anoniem mee gedaan aan de verkiezingen en ook aan protestacties, maar bij bepaalde zaken moet men zich eenmaal profileren in pers en media, zoals bij de huidige verkiezingen.

 

Bedankt voor de interesse. Met vriendelijke groeten,
Erwin Lensink
Lijsttrekker Oranje Republikeinse Democratische Alliantie
twitter:

ErwinLensinkORDA
@ErwinLensinkORP

Standpunten lokale en nationale verkiezingen

De kernpunten van de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie zijn gericht op burgerschap en privacy, een transparante overheid, de antipsychiatriebeweging en het hervormen van fiduciaire geldstelsel (het fiat geldsysteem), als ook het systeem van erfopvolging voor het staatshoofd en juryrechtspraak. In heel Nederland willen wij: – actief burgerschap en ondernemerschap stimuleren – een aantrekkelijke en innovatieve gemeente zijn – een transparante overheid die in dienst is van haar burgers – stimuleren van duurzame initiatieven op lokaal niveau die bijdragen aan een groene economie en samenwerking tussen bewoners, via decentralisatie en een circulaire economie.

 

De Oranje Republikeinse Democratische Alliantie is niet links of niet rechts, maar een echte midden- of centrumpartij. Bovendien is de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie zowel conservatief, als progressief en denkt de ORDA vooral in termen van vrijheid en onvrijheid, zoals dit doorheen de geschiedenis is gebeurt.

De Oranje Republikeinse Democratische Alliantie ambieert op dit moment nog niet perse een zetel, al hoewel ORDA het liefst natuurlijk zo snel mogelijk 80% van alle zetels, in bezit zou willen hebben, in alle parlementen en gemeenteraden. De Oranje Republikeinse Democratische Alliantie wil met de kandidaatstelling, dan ook, vooral aandacht genereren voor zijn politieke standpunten en een debat en politieke vrijheid forceren. Verder wil men de organisatie verder opbouwen.

Over de lijsttrekker:

Erwin Lensink (40 jaar) is de lijsttrekker voor de komende lokale gemeenteraadsverkiezingen in 2022 uit politiek protest. Hij heeft zich in 2014 al kandidaat gesteld en deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen van de Gemeente Nijmegen (vanwege ongeveer dezelfde politieke en protest redenen) voor de (inter)nationale Piratenpartij / Republikeinse Piraten. Vervolgens waren en gesaboteerde pogingen tot deelname aan diverse verkiezingen voor de Provinciale Staten (van Gelderland), de Waterschappen, de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Sinds oktober 2015 is de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie der Oranje Republikeinse Piraten opgericht met hulp van medestanders.

Erwin Lensink is vooral landelijk en internationaal bekend geworden vanwege zijn politieke en juridische protestactie op Prinsjesdag 2010 (het werpen van een waxinelichthouder tegen de Gouden Koets) en is sinds dien politiek actief geworden.

Erwin Lensink heeft dan ook zijn HBO-studies Toerisme afgerond aan de NHTV (tegenwoordig Buas) Internationale Hogeschool Breda. Door zijn afstudeerstage in de Joodse Wijk van Antwerpen in 2007/2008 heeft hij meer interesse gekregen in zaken als de bankensector, de zogenaamde Koninklijke Families (erfopvolgers), de achtergronden van de Tweede Wereldoorlog en bijvoorbeeld organisaties als de Stichting Bilderberg Meetings.

Erwin Lensink heeft onder meer achtergronden en (werk en vrijwilligers)ervaring in de hotelwereld, de logistiek, de voedselbranche, horeca, (zaal)voetbal en het jongerenwerk en is achtereenvolgens woonachtig geweest in Winterswijk, Meddo, Breda, Antwerpen en Lichtenvoorde.

De Oranje Republikeinse Democratische Alliantie heeft de volgende lokale en nationale politieke standpunten voor de verkiezingen:

 • de islam heeft eerst iets in de vorm van de idealen van de Verlichting nodig. Nu is het een fascistische godsdienst of wereldwijde ideologie, die fascistisch aan zelfverheerlijking doet van de zogenaamde profeet Mohammed.
 • Er moeten dringend meer woningen worden gebouwd, zowel in de steden, als in de grotere en kleinere dorpen. Dit gaat automatisch ten koste van het groen. Wel moeten er stadsparken komen en moeten natuurgebieden zoveel mogelijk worden ontzien.
 • Er moet dringend sociale huurwoningen worden gebouwd. Mensen staan veel te lang op wachtlijsten voor sociale huurwoningen.
 • Er moeten meer sociale huurwoningen komen in de sociaal-economisch sterke buurten. Overal moeten er namelijk meer sociale huurwoningen komen, dus ook in de sociaal-economisch sterkere buurten. Voorkomen moet worden dat er veel achterstandswijken in steden en grotere dorpen komen.
 • Om de woningcrisis op te lossen zijn ook hoogbouwprojecten dringend noodzakelijk.
 • Statushouders mogen blij zijn, dat Nederland en Europa deze vluchtelingen opvangt. Er mag geen voorrang zijn op Nederlanders, die zich al langere tijd verdienstelijk hebben gemaakt voor Nederland.
 • Cameratoezicht gaat ten koste van de privacy en de vrijheid en is een enorme bedreiging voor de vrijheid en moet daarom niet aangemoedigd worden.
 • Voor zowel fiets- als autoverkeer moet er ruimte zijn.
 • Er moet terughoudendheid zijn met fouilleren. Af en toe is het desondanks noodzakelijk, bijvoorbeeld bij de zogenaamde Drillrap jongeren, die veelal met messen en andere wapens op straat lopen om zich veilig te voelen.
 • Huiseigenaren en huurders met een laag inkomen moeten van de gemeente subsidie krijgen voor het isoleren van het huis. Dit is nodig om te besparen op energiekosten en mensen met lage inkomens kunnen dit niet altijd of beter gezegd vaak niet zelf betalen.
 • Steden moeten niet uiterlijk in 2030 klimaatneutraal worden, zeker niet als dat leidt tot hogere kosten voor inwoners. De vraag voor ORDA is nog steeds, wat dan klimaatneutraal precies in houdt en de burgers moeten niet op al te hoge kosten worden gejaagd.
 • Voor klimaatmaatregelen mag niet de OZB (de belasting op huisbezit) stijgen. Burgers moete niet maar zo op kosten worden gejaagd, waarvan onduidelijk is wat exact het effect is en naar welke organisaties en/of doelen deze gelden heen gaan.
 • In steden moet hondenbelasting niet worden afgeschaft. In steden zorgen honden vaak voor overlast en er zijn allerlei voorzieningen nodig (zoals hondenparkjes en uitlaatplaatsen), waarvoor betaald moet worden door de gemeente.
 • Parkeerplekken zijn in steden hoog nodig, dus deze moeten niet verdwijnen voor meer groen. Wie in het groen wil wonen, moet op het platteland gaan wonen.
 • Geen positieve discriminatie voor allerlei functies en bij sollicitaties.
 • Ook grote steden zullen asielzoekers moeten opvangen.
 • Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook als de lokale belasting daarvoor omhoog moet. Armoede of relatieve armoede moet zoveel mogelijk bestreden worden.
 • Bij een tekort van de gemeente is er zowel een combinatie nodig van bezuinigingen op gemeentelijke voorzieningen, als dat het nodig is de belastingen te verhogen. Beide moet overigens zoveel mogelijk voorkomen worden.
 • De gemeente moet zich via goede informatie voorziening inzetten om ervoor te zorgen, dat inwoners zich laten vaccineren tegen corona. Naar verwachting is de corona crisis binnen een half jaar voorbij en moet Nederland en de rest van de wereld er verder mee leren leven.
 • Het vuurwerkverbod voor consumenten moet niet blijvend zijn. Veel mensen beleven in Nederland jaarlijks veel plezier aan vuurwerk.
 • De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering zoveel mogelijk aanmoedigen om een tegenprestatie te leveren voor de samenleving. Een verplichting gaat echter voor nu voor iedereen in de bijstand te ver.
 • Gemeenten moeten geld uittrekken voor activiteiten voor jongeren, zoals jongerencentra. Dit om overlast en jeugdcriminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Op het standpunt voor meer geld naar kunst en cultuur heeft ORDA nog geen standpunt ingenomen. ORDA is hierin in principe huiverig om het zogenaamde geld verkwanselen te voorkomen.
 • De slavernij was een historische vergissing. Of er hiervoor excuses aangeboden meot worden, daarover gaat de regio of stad zelf over en ligt aan het historische verleden. Hiervoor is dan ook eerst meer onderzoek nodig.
 • Op zorg, verzorging en gezondheidszorg moet geen winst gemaakt worden door organisaties.
 • De gemeenten moeten geen gratis bijlessen gaan aanbieden aan alle kinderen. De huidige opleidingen moeten voldoen aan alle eisen.

Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezing 2022 in Amsterdam (Partij voor de Republiek)

Geachte bestuur en leden van de Partij voor de Republiek,
Bij deze wil ik graag mijn motivatie kenbaar maken voor mijn persoonlijke kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in de stad Amsterdam. Graag zou ik als lijstduwer deel willen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam op een geldige lijst van de Partij voor de Republiek om afschaffing van de erfopvolging, republikeinse principes en de (relatieve) vrijheid volgens natuurlijk recht te bepleitten in Nederland en eigenlijk wereldwijd. Simpel gezegd is erfopvolging niet echt eerlijk!
Mijn deelname moet net als mijn deelname bij de Piratenpartij / Republikeinse Piraten in de Gemeente Nijmegen in 2014 als protestdeelname gezien worden, tegen (persoonlijke) misstanden m.b.t. bijvoorbeeld politie en justitie, als ook zeker de psychiatrie, maar ook zeker het fiduciaire geldsysteem (fractioneel reserve bankieren), dus geldcreatie uit het niets, zoals Burgerinitiatief Ons Geld dat ook bepleit. De verwachting is dat mijn kandidaatstelling controverse en commotie te weeg zal brengen bij een deel van de bevolking (op bijvoorbeeld sociale media), maar vooral van de Main Stream Media, waarvan een deel wellicht mij zullen zwart maken, belasteren en smaden is in het verleden gebleken. Zo hebben dagblad de Telegraaf en omroepen de NOS en Omroep Gelderland en vele andere pers / media nooit enige interesse getoond in mijn (protest) achtergronden voor het werpen van een waxinelichthouder naar de Gouden Koets op Prinsjesdag 2010 of mijn vorige deelname aan de verkiezingen (2014 en 2015) door mij te interviewen of vragen te stellen omtrent eventueel nieuws, maar mij wel vaak valselijk in een zwart daglicht te stellen telkens. Dit is bijna het tegenovergestelde, van hoe de vermeende Koninklijke Familie bij sommige pers en media telkens in het daglicht wordt gesteld. Mijn kandidaatstelling zal dan ook zeker leiden voor meer exposure en bekendheid van de Partij voor de Republiek. De vraag is echter of dit gewenst is en daar moet het bestuur en eventueel de ledenvergadering maar een beslissing op maken.
Wat mijn persoonlijke situatie betreft, is mijn situatie weinig anders en vergelijkbaar met Alexander Navalny (Rusland), Carlos Puidgmont (Spanje/Catalonië), Aung San Suu Kyi (Myanmar) of de vele dissidenten in Noord-Korea en Saudi-Arabië en in mindere mate met de leden van de punkband Pussy Riot (Rusland), alleen wellicht iets humaner. Zo mag ik op Prinsjesdag en Koningsdag bijvoorbeeld nog steeds niet protesteren buiten Utrecht en kan ik op ieder gewenst moment een psychiatrische inrichting in gerommeld worden.  Verder heb ik circa 5,5 jaren in politieke detentie, waaronder in verzwarende omstandigheden, in Nederland verbleven, voornamelijk op valse gronden en met psychiatrische diskwalificaties. Mijn overtredingen van de wet (op basis van mijn in ziens rechtvaardigende overmacht) waren eigenlijk nog maximaal 3 keer 17 dagen voorarrest waard, waarbij opgemerkt moet worden, dat deze voornamelijk zijn veroorzaakt door frustratie en boosheid over het criminele, valse onrechtmatige handelen van politie, justitie en handlangers.
Ik wil met deze politieke kandidaatstelling nogmaals een statement maken, met name op het gebied van de antipsychiatrie-beweging, dat wat mij betreft toe is aan een heropleving. Ik ga er echter ook vanuit, dat er in Amsterdam veel geschiktere kandidaten voor de verkiezingslijst voor de Partij van de Republiek te vinden zijn, immers weten, die beter wat er in Amsterdam speelt, vandaar mijn sollicitatie naar de functie van lijstduwer. Ook geloof ik, dat men via samenwerking het meest bereikt, vandaar mijn samenwerking met organisaties als de Partij voor de Republiek, Pro Republica en het Republikeins Genootschap (Republiek) om erfopvolging in Nederland en eigenlijk wereldwijd af te schaffen in de toekomst. In Nijmegen heb ik via de Piratenpartij / Republikeinse Piraten een redelijk succesvolle campagne gehad, waarbij er ondanks een in principe niet verkiesbare plaats (wegens ontbreken huisvesting, ondanks beloftes van de overheid) toch nog 182 stemmen (0,24%) van de stemmen werd behaald en daarbij mijn voormalige partij de SP, waarvan ik ook een soort lijstduwer was, de grootste van Nijmegen werd in 2014. Na circa 10 jaren heb ik echter om mij moverende redenen afscheid genomen van de SP. Mijn achterban in Nederland moet dan ook geschat worden op de laatste peiling van de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen op circa 20.000 aanhangers (dit is circa 1/3 zetel van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, het Nederlandse parlement omgerekend) en mogelijk meer mensen, die soortgelijke ideeën aanhangen als ik. Het doel is om heel Nederland en vervolgens de wereld te veroveren met dit universele gedachtegoed.
Overigens is via het artikel “Als politicus kun je nu over elke stoeptegel struikelen – We eisen een kabinet vol smetteloze bewindslieden” van zaterdag 9 oktober 2021 in het Algemeen Dagblad onder meer bekend, over hoe er door delen van de bevolking heden ten dage over politici en kandidaatstellingen gedacht wordt. Dit is juist een van de redenen om mij kandidaat te stellen, want anders zijn we mijn in ziens hard op weg naar een soort van dictatuur. Voormalig premier Ruud Lubbers was ook niet smetteloos, maar deed zijn taken mijn in ziens naar behoren en laten we het al helemaal niet over bijvoorbeeld Prins Bernhard van de vermeende Koninklijke Familie hebben nu op dit moment, want dan wordt mijn betoog veel te lang. Voor het overige verwijs ik naar mijn overige correspondentie met de Partij voor de Republiek het afgelopen jaar en adviseer ik de Partij voor de Republiek de voorbereidingen voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen te bespoedigen, zodat er voldoende geschikte kandidaten zullen zijn om erfopvolging, vrijheid en republikeinse principes in Nederland te waarborgen en mogelijk te maken.
De kans, dat ik daadwerkelijk een zetel zal in nemen in Amsterdam is vrij klein. Het zal vrij moeilijk worden tijdig bij voldoende stemmen woonruimte te regelen in Amsterdam. Een andere reden om mij verkiesbaar te stellen, zijn de herstelvisie van Lister en het Enik Recovery College in Utrecht, waar ik thans al tijden werkzaam ben. Hieronder is de herstelvisie te vinden:

Ons werk kenmerkt zich door zes pijlers:

Onvoorwaardelijk vertrouwen in herstel

Je hebt het volste vertrouwen in het herstel van ieder mens. Wat er ook gebeurt; iedereen kan herstellen. Stigma’s gooi je overboord, jij kijkt verder. Waar anderen een chronische patiënt zien, zie jij potentie. Je hebt veel mensenkennis en bent misschien wel ervaringsdeskundige. Hoe dan ook, je geeft nooit op. Dat zit niet in jouw aard. Jij en je cliënt vormen een team en samen blijven jullie groeien. Altijd.

Innovatie

Je bent een pionier in de geestelijke gezondheidszorg en volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet. Nieuwsgierigheid en een kritische houding kenmerken jou en daarmee de drang om te experimenteren met nieuwe methodes en technologie. Je leest vakliteratuur en begrijpt dat vernieuwing ontstaat door vragen te blijven stellen en bewust te reflecteren.

Integrale begeleiding

De samenleving is jouw werkomgeving. Je staat naast je cliënt te midden van zijn sociale netwerk. Je doet je best om hem of haar te leren kennen. Niet alleen door te observeren, maar juist ook door te participeren en veel interesse te tonen. Zo creëer je de juiste omstandigheden om zelf – in samenwerking met je cliënt en je team – vorm te geven aan de begeleiding.

Ruimte geven en nemen

Je geeft je cliënt de ruimte zodat hij zelf de regie heeft. Soms doe je een stapje terug zodat je cliënt een stap vooruit kan. Door genoeg ruimte te geven krijgt hij zijn leven weer op de rit. Daarnaast neem je de ruimte om je werk te organiseren zoals jij nodig acht. Verder dan vaste protocollen en richtlijnen dus, gebruik makend van onorthodoxe creativiteit. Je hebt het lef om in het belang van je cliënt jullie eigen pad te bewandelen.

Voelbaar effect

Juist omdat je cliënten integraal begeleidt en nauw met hen samenwerkt in hun eigen omgeving, is resultaat direct voelbaar. Je hebt een lange-termijn-visie, maar bent ook heel bewust bezig met elke verbetering op de korte termijn. Het vieren van elke stap is de formule voor succes.

Jouw carrière

Bij Lister ga je ook verder in je carrière. Dit betekent niet alleen kennis en ervaring opdoen, maar zeker ook je ontwikkelen als mens. Je blijft continu reflecteren, zelf en met het team. Je leert door te experimenteren met werkwijzen en deze – wanneer nodig – aan te passen. Daarnaast bieden we veel mogelijkheden voor training, opleiding en bijscholing en gaan we er vanuit dat je deze met beide handen aangrijpt. Werken bij Lister is dus sowieso een stap vooruit, op welk punt van je carrière je ook bent.

Partij voor de Republiek i.s.m. ORDA/ORP

Beste bezoekers van deze website,

In het kielzog van de ORDA/ORP is recentelijk de Partij voor de Republiek opgericht, waarvan wij medelid en donateur zijn voor de komende verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Inmiddels is de samenwerking met Micha Kat op politiek vlak al jarenlang eigenlijk niet meer van toepassing, vanwege uiteenlopende beelden, aangaande bepaalde politieke en juridische zaken. Wel wordt er op journalistiek vlak nog sporadisch samengewerkt met Micha Kat, die wij natuurlijk het beste toe wensen en uiteraard zijn vrijheid in Noord-Ierland graag zien behouden. Ook met het Republikeins Genootschap, Pro Republica en andere organisaties wordt er bij tijd en wijle samengewerkt. Voor de komende Tweede Kamerverkiezingen raden wij dan ook de Partij voor de Republiek aan. Meer info via www.republiek.eu.