Website Oranje Republikeinse Piraten online!

Bij deze is de website van de Oranje Republikeinse Piraten online met alle informatie over de nieuwe politieke en verzetsorganisatie, nieuws over en omtrent de organisatie en politieke zaken komt de komende tijd hier dus online!

Oprichting “Oranje Republikeinse Piraten” voor deelname verkiezingen

moderator / 11 oktober 2015

10 oktober 2015

OPRICHTING

Volgens de initiatiefnemer en belangrijkste oprichter Erwin Lensink is “de Oranje Republikeinse Piraten met recht een Geuzennaam”. Exact 175 jaar na de abdicatie van Willem I (7-10-1840) en 200 jaar na de Eerste Vergadering van de Verenigde Staten-Generaal (16-10-1815) is dan ook, voor zover ons bekend, de eerste republikeins democratisch georiënteerde politieke partij in het Koninkrijk der Nederlanden op 7 oktober 2015 opgericht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel, waarbij het doel deelname aan de verkiezingen van onder meer de Tweede Kamer van de Staten-Generaal zal zijn. De (kandidaat) lijsttrekker voor de eerstvolgende verkiezingen zal Erwin Lensink zijn om het republikeinse gedachtegoed te representeren, vorm en inhoud te geven en uit te dragen en de politieke koers voor de verdere toekomst te bepalen. In de oprichtingsfase zullen er diverse acties zijn om fondsen en steun te verwerven.

KIESRAAD

De “Oranje Republikeinse Piraten” zullen daartoe binnenkort ingeschreven zijn in het register van de Kiesraad in Den Haag. De informele oprichting van deze vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, heeft overigens al plaats gevonden op 27 april 2014 op de Dam in Amsterdam in een onafhankelijke samenwerking met Stichting Pro Republica met de ondertekening van een (nieuwe) Acte van Verlatinghe. Voor een gedeelte zullen de basisprincipes en ideeën van de internationale Piratenpartij bij de oprichting en inrichting van de nieuwe politieke organisatie van belang zijn. Op constructieve wijze zal er getracht worden om samen te werken met republikeinse en/of democratische (belangen)organisaties en politiek partijen in binnen- en buitenland om de vrijheid, welvaart en rijkdom van mensen en bevolking(en) te bevorderen en te waarborgen.

DOELSTELLINGEN

De belangrijkste doelstellingen van de nieuwe republikeinse alliantie voor de verdere toekomst en de komende verkiezingen zullen zijn het invoeren van republikeinse principes in instituties van staten als het Koninkrijk der Nederlanden:

1. Invoering van (gedeeltelijke) jury-rechtspraak in de rechtspraak, het strafrecht, klacht- en tuchtrecht.

2. Afschaffing van erfopvolging voor het staatshoofdschap en dus een democratisch gekozen staatshoofd in Nederland (Koningschap).

3. De fysieke geldcreatie waarborgen en behouden en zowel de fysieke geldcreatie, als de fiduciaire geldcreatie, al dan niet gedeeltelijk in handen en de macht van de Nederlandse en plaatselijke bevolking(en) brengen in plaats van de oligarchische (Bilderberg) elite.

KANDIDATEN

Het lidmaatschap van de nieuwe republikeinse alliantie zal in de toekomst, in principe, voor een ieder open staan, die bovenstaande doelstellingen onderschrijft. Donateurs, (aspirant-)leden, vrijwilligers en vooral personen, die zich kandidaat willen stellen voor deze nieuwe politiek republikeinse organisatie voor komende verkiezingen, wordt verzocht contact op te nemen via de e-mail of per post met het secretariaat voor nadere informatie. De contact gegevens en info over de politieke organisatie is te vinden via de website www.erwinlensinkvrij.nl

WEBSITE EN CONTACT

Als de registratie bij de Kiesraad voor de Tweede Kamer verkiezingen gereed is, zal er een nieuwe website online komen. De directe website link naar informatie is daarom voorlopig nog steeds:

http://erwinlensinkvrij.nl/oranje-republikeinse-piraten !

Het volledige verkiezings- en partijprogramma, de sollicitatieprocedure voor vrijwilligers en kandidaten en de aanmeldingsprocedure voor (aspirant-) leden zullen later via onder meer deze website bekend worden gemaakt, als ook de aanduiding en naamgeving bij en via de Kiesraad.

_________________________________________________________________________________________

Dag van de (Oranje) Republiek

Erwin Lensink, 26 juli 2014

Op 26 juli 1581, dat is dus 433 jaar geleden, werd de Acte van Verlatinghe getekend door een vergadering van de Staten-Generaal van de Nederlanden, waarmee “Koning” Filips II werd afgezet als heerser van de Nederlanden. Eén van de ondertekenaars was de Stadhouder (plaatsvervanger van de Koning) Wilem van Oranje-Nassau, de Prins van Oranje, Principat D`Orange. Bij het Nieuw Republikeins Genootschap (NRG) is vorig jaar een verkiezing gehouden, waarbij de keuze kon worden gemaakt voor een republikeinse nationale feestdag en door de stemmers is democratisch gekozen om van 26 juli een jaarlijkse republikeinse feestdag te maken. Het Nieuw Republikeins Genootschap zal op zaterdag 26 juli 2014 daarom een bijeenkomst gaan organiseren in De Balie in Amsterdam. Voor meer informatie daarover verwijs ik bij deze graag naar de website www.republikeinen.nl Onder meer zullen daarbij de prijzen worden uitgereikt voor Republikein van het Jaar, die naar verwachting dit jaar zal gaan naar Joanna van de organisatie www.hetis2013.nl. (Noot van de redactie: de bijeenkomst in de Balie is inmiddels afgelast i.v.m. de vliegtuigramp).

Bij deze wil ik echter nieuws bekend maken en een extra oproep doen Aangezien zelfs vandaag nog een niet nader genoemd persoon mij speciaal heeft verzocht om een politieke organisatie op te zetten, waar ik mij nu al jaren min of meer en de laatste maanden in het bijzonder op aan het oriënteren ben, kondig ik bij deze aan, dat ik alles in het werk zal stellen om een succesvolle organisatie op te zetten. In samenwerking en met de medewerking (van het bestuur) van de Stichting Pro Republica (www.prorepublica.org) heb ik daarom al een actie gehouden op 27 april 2014 en daarbij voor de Republikeinen deze dag als Oranje Republikeinse feestdag te kapen voor de toekomst door een hedendaagse versie van de Acte van Verlatinghe op de Dam in Amsterdam te ondertekenen, waarbij Willem-Alexander von Amsberg en familie op basis van erfopvolging van de macht vervallen zijn verklaard.

Nu 26 juli 2014 steeds dichter bij komt en ook allerlei andere ontwikkelingen, is bij mij steeds meer de noodzaak duidelijk om een politieke organisatie op te zetten om democratische rechtstatelijke beginselen voor vrijheid en democratie te waarborgen voor de toekomst. Daarom wil ik bij deze een statement maken en alle Nederlanders, zeker de Republikeinen oproepen om in het vervolg op 26 juli speciaal een kledingstuk of andere zaak met de kleur Oranje te dragen, ten teken dat de kleur van de Oranje niet behoort tot de zelfverklaarde (soevereine) erfopvolgers, maar dat de kleur Oranje behoort tot republikeinse democratische rechtstatelijke grondbeginselen, vrijheid, gelijkheid en democratie, zoals door Stadhouder Prins Willem van Oranje-Nassau, de Staten en de Staten-Generaal onder meer in de Acte van Verlatinghe eeuwig is verklaard.

Het plakkaat was gebaseerd op keuren van de verschillende vorstendommen, waarin de vrijheden van de steden en vorstendommen waren opgesomd, zoals het Charter van Kortenberg uit 1312 en de Blijde Inkomst uit 1356. De Staten verklaarden dat hun vorst, Filips II, deze vrijheden en rechten had geschonden en verklaarden hem vervallen van de troon. Zijn troon werd verlaten verklaard. Aanvankelijk werd nog gezocht naar een vervangende vorst, maar niemand bleek in staat (volgens de Staten-Generaal) om de nieuwe heerser te worden. Het zou nog tot 1588 duren, een jaar na de Deductie van Vrancken, voor de Staten besloten als een republiek door te gaan. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Plakkaat_van_Verlatinghe

Reeds vorig jaar had het Nieuw Republikeins Genootschap het plan om op vrijdag 26 juli 2014 in Goejanverwellesluis een evenement te organiseren, maar door koud watervrees van een plaatselijke kroeghouder heeft helaas deze activiteit geen doorgang kunnen vinden. (Noot van de redactie: deze activiteit is WEL doorgegaan maar dan buiten het cafe. Zie www.prorepublica.nl) In verband hiermee en het feit, dat de Zwarte Cross bij de Engelse Schans in Lichtenvoorde werd gehouden met onder meer een nakedrun over het crosscircuit, heb ik besloten er een feestelijk verzet-tintje aan te geven en daarbij het startsein gegeven door in Oranje het feestje te vieren. Mijn plan is nu om dit ieder jaar te doen en als er één schaap over de Dam is, dan zullen er vanzelf meer volgen. Het doel van de actie is in ieder geval, zoals het in de oude relatief welvarende Nederlandse Republiek, de Verenigde Republiek der Zeven Nederlanden gebruik was om de volgende zaken, als grondbeginselen van een staat op nieuw her in te richten, als:

1. Het nationaliseren van de grote systeembanken (immers Bank van Lening en Nederlandse Wisselbank)
2. Het invoeren van een jury-rechtspraak in het strafrecht als waarborging van vrijheid en democratie (immers waren de Nederlanders tijdens de opstand fel gekant tegen de “professionele rechters” van de “Bloedraad”, de Raad van Beroerten)
3. Het afschaffen van erfopvolging en het onafhankelijk en soeverein verklaren van (ieder lid van de) bevolking(en).

Vanaf het weekend van 26 juli 2014 zal ik mij nadrukkelijk verder bezig gaan houden met de organisatie van dit soort zaken en in de loop van de vierdaagse “viering” van Prinsjesdag of daaropvolgend zal ik met meer gedetailleerde informatie komen hieromtrent. Inmiddels zijn er al meerdere organisaties en leden, waarmee een samenwerking is gerealiseerd om bovenstaande zaken te realiseren, het liefst niet alleen in Nederland, maar wereldwijd …

Een gedachte over “Website Oranje Republikeinse Piraten online!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *