Piraten Bulletin 6: nog vele weken te gaan…‏

Beste Micha, Nederlanders en wereldburgers,

De zesde column, per abuis door de Gelderlander al “nieuwsbrief” (die ik naar alle leden zou sturen per mail, aldus De Gelderlander, hetgeen overigens niet het geval is) genoemd, in een artikel vele weken geleden van een zaterdag editie, heeft enige tijd geduurd, daar ik behoorlijk veel tijd en energie in spoedeisende zaken heb moeten stoppen. Vandaag, 27 april 2016, de viering van de twee jaar geleden op informele wijze opgerichte Oranje Republikeinse Piraten / ORDA op De Dam in Amsterdam, is een heugelijk feit om het schrijven van columns weer op te pakken, dus bij deze!

Vandaag wordt ook voor het derde maal (dus ook twee jaar “viering” van) de “Koningsdag” in Nederland gevierd, voor zover de zaak niet in het water is gevallen… Er pakken zich namelijk donkere wolken samen, niet alleen letterlijk vandaag, maar ook figuurlijk boven de erfopvolgers, nu de zaken rond ex- Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink steeds bekender worden in den lande. Eergisteren heeft JDTV een filmpje gepubliceerd, waarin duidelijk is, dat er beelden zijn van Prins Claus, de vader van Willem-Alexander met beruchte en uitermate sadistische pedofielen als Gerrie Ullrich op de boot de Apollo, waar Manuel Schadwald in 1994 is vermoord. Hieronder de link en de beelden:

Bron:

http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.be/2016/04/werkgroep-morkhoven.html

Dit bericht werd mij aanvankelijk eerst via de website ROL ( http://revolutionaironline.com/breaking-vervloesem-over-de-demmink-tapes-claus-claus-claus/ ) duidelijk en later via het zien van bovenstaande beelden bevestigt. Dit betekent, zo goed, als de definitieve K.O. voor de erfopvolgers in de toekomst, het is nu niet meer de vraag of, maar wanneer het gaat gebeuren…

Reeds twee jaar geleden en zelfs op Prinsjesdag 2010 had ik dit al enige mate voorzien en per jaar kantelt wat dit betreft absoluut de situatie in deze, kan ik duidelijk merken, sinds Prinsjesdag 2010, ten voordele van de republikeinse principes en ten nadele van de erfopvolgers. Dit is ook de of een reden, dat de ORP / ORDA is opgericht, met als doel om dit proces goed te begeleiden. Op dit moment ben ik tijdens het schrijven trouwens een filmpje aan het bekijken van het Nieuw Republikeins Genootschap en hun persconferentie ten aanzien van de Koningsspelen en acties op Koningsdag in Zwolle. Ik beschouw het NRG absoluut als bondgenoten in de strijd om afschaffing van erfopvolging, maar er zijn ook verschillen tussen het NRG en de ORP / ORDA te noemen. De link naar hun website en beelden van de persconferentie is trouwens voor de eventuele liefhebbers:

http://www.republikeinen.nl/artikel/534/Persconferentie-NRG-in-voorbereiding-op-Koningsdag/

Op zich ben ik niet tegen, wat ik beschouw als volksfeesten, als Koninginnedag in het verleden en nu Koningsdag. Sterker nog, ik ben niet eens tegen de functie of de titel Koning als staatshoofd. Wat dit betreft beschouw ik de situatie in het huidige Nederland, zoals in het Ierland van voor de huidige Ierse Republiek of België bij de onafhankelijkheid tussen 1813 en 1830, de onafhankelijkheidsstrijd van de Verenigde Staten van Amerika (van Engeland) of zelfs de Republiek der Nederlanden in de tachtigjarige oorlog. Ook daar moest een keuze gemaakt worden voor een nieuwe staatsinrichting.

In Ierland was er aanvankelijk daarbij zelfs een keuze om ook een Koning voor het nieuwe vrije Ierse eiland aan te nemen, maar uiteindelijk is dit plan niet doorgegaan en is er een overeenkomst gekomen tussen het Verenigd Koninkrijk (of Engeland) en Ierland, waarbij Noord-Ierland en Ierland werden gesplitst. Ierland ging verder als Republiek met een president als staatshoofd. Ook in de Verenigde Staten van Amerika ging het ongeveer op deze wijze, maar volgens mij is het Koningsschap daar nooit overwogen en is er gelijk voor een president gekozen.

In België was er hevige discussie en strijd over de staatsvorm en de onafhankelijkheidsstrijders waren dan ook hevig verdeeld in verschillende groepen. Zelfs de Nederlandse oudste zoon van “Koning” Willem I heeft zich daarbij vrijwillig aangemeld bij de Belgen om daar Koning te gaan worden, in plaats van Nederland. Dit zagen in ieder geval voldoende Belgen niet zitten, waardoor deze zoon later toch in 1840 Koning van de Nederlanden, inclusief toen nog Luxemburg is geworden. Menig een in Nederland zal het niet weten, maar feitelijk is Luxemburg pas in 1890 echt “onafhankelijk” van het huidige Nederland geworden, daar er in de wet stond, dat de Groothertog of het staatshoofd van Luxemburg een man moest zijn en Wilhelmina was dit dus niet…

Er waren bij de strijd om onafhankelijkheid van België voldoende republikeinen, die voorstander waren van een republiek met een president aan het hoofd. Uiteindelijk is het toch een monarchie of Koninkrijk geworden, waarbij een erfelijke Koning staatshoofd werd op al net zo een dubieuze en vreemde wijze als in de periode 1813 – 1815 in Nederland. Daarbij werd nog wel ook een behoorlijke discussie (en strijd) gevoerd over de naamgeving van de Koning en wel of het “Koning van België” of “Koning der Belgen” zou moeten worden, om aan te geven, waar de daadwerkelijke macht zou moeten liggen bij het volk of het staatshoofd. Uiteraard is het het laatste geworden en zo kwamen de Belgen – in het kort gezegd dus – bij de Koning der Belgen.

In Nederland was er eerst een hele andere situatie, bij de onafhankelijkheidsstrijd van Spanje. Een van de verzetsleiders was de toendertijd plaatsvervanger van de Koning van Spanje, Willem van Oranje-Nassau. De titel, die Willem van Oranje-Nassau als plaatsvervanger droeg was “stadhouder”. Niet ieder gewest in Nederland had altijd dezelfde stadhouder, zoals onderstaande link bewijst:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_stadhouders_in_de_Nederlanden

Deze stadhouder had een behoorlijk belangrijke functie, ongeveer te vergelijken met de huidige Minister – President van Nederland. Aangezien stadhouder Willem van Oranje-Nassau en vele anderen in Nederland rebelleerden tegen “Koning” Filips II en de stadhouder bekend was, werd hij aanvoerder in deze strijd of tenminste toen en nu nog als aanvoerder gezien in die strijd. Het punt, waar ik nu heen wil, is dat ook Willem van Oranje-Nassau dus Filips II niet meer zag zitten als “Koning” en hem meer een “dictator” vond. Ik beschouw, ons in Nederland nu in min of meer dezelfde situatie, maar dan meer met betrekking tot Mark Rutte en de erfopvolgers Beatrix, Willem-Alexander en Maxima.

Stadhouder Willem van Oranje-Nassau heeft daarbij in eerste instantie getracht andere geschikte personen te vinden, die de functie van Koning der Nederlanden zou kunnen aanvaarden. Onder meer de Hertog van Anjou uit Frankrijk werd door Willem naar Nederland gehaald om de soevereiniteit als Koning op zich te nemen. De Staten-Generaal met vertegenwoordigers van de gewesten zagen dit echter niet zitten, waardoor dit plan niet is doorgegaan en uiteindelijk Willem van Oranje-Nassau stadhouder bleef en de Staten-Generaal soeverein bleven. Uiteindelijk is in die lange periode van de Tachtigjarige Oorlog de functie van stadhouder als een soort symbolisch staatshoofd ontstaan en de Staten-Generaal als een parlement ontwikkeld in de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Het belang van deze strijd en ontwikkeling, ook voor de huidige staatsinrichting van Nederland mag niet onderschat worden. In de tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden, was in eerste instantie het stadhouderschap dan ook een democratische functie tot aan de latere stadhouder Willem III van Nederland, die ook Koning van Engeland werd en overleed in 1702. Beide functies verkreeg Willem III, niet op basis van erfopvolging, zoals velen denken, maar op basis van een soort van democratisch proces, waarbij (vaak machtige) afgevaardigden uit verschillende gebiedsdelen de keuze maakten. Voor mij zijn de zogenaamde “Oranjes”, dan ook in 1702 uitgestorven en alles daaropvolgend beschouw ik persoonlijk als “wannabe – Oranjes”, omdat hen dat qua macht, rijkdom en status wel goed uitkwam…

Nu terug naar de verbinding naar het heden… Welnu, waarom vertel ik dit nu, uitgerekend op Koningsdag en de 2-jarige viering van de Oranje Republikeinse Piraten / ORDA op 27 april 2016???

Het is de bedoeling, dat in de toekomst de ORP / ORDA in de (nabije) toekomst een democratisch gekozen Koningsschap gaat propageren. Niet dat de ORP / ORDA tegenstander is van een president, maar het democratisch gekozen Koningschap heeft de voorkeur, gezien de noordelijke traditie en historie van Europa, waar in vroeger tijden alle Koningen democratisch gekozen waren. Het belang van republikeinse zaken en vooral republikeinse principes, als de afschaffing van erfopvolging, erkent de ORP / ORDA uiteraard. Persoonlijk vind ik dan ook, dat republikeinen of vooral het Nieuw Republikeins Genootschap te veel oog heeft voor alleen de afschaffing van erfopvolging en daarmee waarschijnlijk ook de oud-Germaanse titel Koning, waarvan ik bij het laatste toch tegenstander van ben. Andere zeer en misschien nog wel belangrijkere zaken worden daarbij vergeten, zoals de invoering van Jury Nullification en het geldcreatie systeem. Derhalve heb ik ook besloten tot de oprichting van de ORP / ORDA om dit in de toekomst en zo snel mogelijk te bewerkstelligen.

Zeker in de huidige tijden met alle technologische ontwikkelingen, zie ik namelijk niet de erfopvolgers van Nederland als grootste bedreiging, maar eerder nog die technologische ontwikkelingen en ook, zoals wellicht bekend, de inner circle van de Bilderberg organisatie met superrijken als de Rothschilds en de Rockefellers. Dit is dan ook de reden, dat ik voorstander ben van het behoud titel “Koning”. Mijn daad met betrekking tot Prinsjesdag was dan oorspronkelijk niet in gegeven, omdat ik een fervent tegenstander ben van het Koningshuis, maar wel van zaken, die de huidige Bilderbergers bedisselen op hun jaarlijkse conferenties, zeker in relatie tot de huidige banken- en kredietcrisis, die sinds 2007 eigenlijk continu actief is in de economie.

Aangezien het mij niet volledig is gelukt om deze onderwerpen in de politiek aan het rollen te brengen en een deel van de politieke partijen en politici ronduit corrupt is, zoals wel vaker gebleken in de historie, is door mij en medestanders of geloofsgenoten dan ook de Oranje Republikeinse Piraten en de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie opgericht. Het doel is in ieder geval om zo snel mogelijk deel te nemen aan de verkiezingen en het plan is wat mij betreft geslaagd, als er daadwerkelijk binnen vijf jaar aan verkiezingen van de Gemeente, Provincie, Waterschappen of het parlement ergens wordt deel genomen in Nederland. In een worst case scenario duurt het nog langer…

Om tot slot deze column dus af te sluiten, wil ik hiermee aangeven, dat ik voorstander ben van de afschaffing van erfopvolging, maar ook voorstander ben van republikeinse principes als dus jury rechtspraak en geldcreatie soeverein in handen van de bevolking. Eergisteren heb ik dan ook de enquete ingevuld van EenVandaag rond de monarchie en republiek, en al hoewel ik mij na Prinsjesdag 2010 zou omschrijven of omschreven wordt als republikein, ben ik niet perse voor afschaffing van de monarchie of het Koninkrijk en op het antwoord van die vraag heb ik dan ook het antwoord “weet niet” geantwoord. In principe ben ik voor voortzetting van het Koninkrijk der Nederlanden met een democratisch gekozen Koning en ook met de invoering van republikeinse democratische principes. Wat mij betreft kunnen dan ook volksfeesten als Koningsdag en zelfs de Koningsspelen gehandhaafd blijven, mits ze vrijwillig zijn voor deelname…  Hieronder heb ik nog een toepasselijk volkslied gevonden voor vandaag, het Koningslied van het land van Maas en Waal, speciaal door We Are Change Rotterdam, die zich actief inzetten op zaken, die ik ook van belang vind:

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *