WANTED: Kandidaten en vrijwilligers voor de ORP (m/v)!!!

Vacatures: onafhankelijke vrije kandidaten en vrijwilligers Oranje Republikeinse Piraten

“In verband met de komende Tweede Kamerverkiezingen, wil een nieuwe politieke (verzet) organisatie trachten deel te nemen en de eerste kandidaten hebben hun kandidatuur reeds bekend gemaakt, te weten, onder meer de vrijheidslievende republikein Erwin Lensink en de klokken luidende revolutionaire journalist Drs. Micha Kat, als ook nog voorlopig anonieme derden voor het grote publiek. In 2016 wil de ORP dan ook trachten deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen voor de Staten-Generaal. Voor deze verkiezingen is de organisatie op zoek naar geschikte kandidaten, vrijwilligers, aspirant-leden en donateurs. Bij de mogelijke deelname aan de komende Tweede Kamerverkiezingen is de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie der Oranje Republikeinse Piraten vanaf heden op zoek naar uitstekende kandidaten met de volgende kwaliteiten:

• Voldoen in voldoende mate aan een of liefst meerdere van de volgende kwalificaties volgens het bestuur van de ORP: onafhankelijk, vrijheidslievend, waarheidsgetrouw, anarchistisch, republikeins, piraat, democraat of anderszins betrokken zijn bij en affiniteit hebben met de politiek of juist het tegenovergestelde ervan, dat wil zeggen tegen het huidige politieke establishment te zijn en daar ook actief voor te willen zijn of worden. Het exacte republikeinse en anarchistische beleid hieromtrent moet nog gevormd worden.

• Bereid zijn informatie op te stellen en vrij te geven, als ook te verdiepen in allerlei informatiebronnen en belangrijke rapporten en andere belangrijke urgente politieke en aanverwante zaken.
• Bereid zijn zich kandidaat te stellen onder het beginsel-, basis- en verkiezingsprogramma van de Oranje Republikeinse Piraten, dat opgesteld zal worden door het huidig hoofdbestuur met in ieder geval het lanceren van republikeinse principes, als de afschaffing van erfopvolging, het invoeren van (gedeeltelijke) Jury Nullification en het organiseren van publieke geldcreatie in handen van de soevereine bevolking van een land, in dit geval Nederland.
• De discussie en het debat aandurven en aan kunnen in en buiten de Tweede Kamer der Staten-Generaal om beleid te bepalen of bij te sturen en de verkiezingen mede te bepalen in de periode 2016, mits onder voorbehoud alle zaken en middelen tijdig en correct geregeld kunnen worden door de ORP.
• Bereid te zijn om als volksvertegenwoordiger in enige mate een publiek figuur te zijn of te worden en een deel van de eigen privacy op te geven op een gegeven moment bij aanvang van de verkiezingsstrijd.
• Beschikken over voldoende persoonlijke kwaliteiten, informatie en competenties om tijdens de verkiezingen succesvol ten voordele van de ORP en Nederland deel te nemen aan de komende verkiezingen en het republikeinse of anarchistische gedachtegoed uit te dragen naar voorlopig en in eerste instantie eigen initiatief en inzicht om vlak voor, tijdens of na de verkiezingen en aan de hand van de verkiezingsuitslag te bepalen, wie er samen een fractie vormen voor de ORDA.
• Voldoende beschikbaarheid voor activiteiten, debatten, vergaderingen en in “werktijd” in de maanden voorafgaand en vooral tijdens de verkiezingscampagne en bij het behalen van voldoende stemmen of voorkeursstemmen bereid te zijn voor de komende 4 jaar een zetel in te nemen bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
• Algemene of bijzondere kennis hebben, die politiek van belang is, als ook bereid te zijn, bepaalde zaken aan te leveren, zoals een CV, het doen van een of meerdere assesments en sollicitatie gesprekken, het uitvoeren van activiteiten voor deelname aan de verkiezingen, zoals het regelen van voldoende ondersteuningsverklaren voor deelname aan de verkiezingen etc. etc.
• Niet bang zijn om toe te geven iets niet te weten of niet te kunnen of fouten te maken, als ook openheid van zaken te geven, omtrent eventueel gepleegde of vermeende criminele activiteiten in het verleden (dat wil zeggen omtrent “het strafblad” etc.) of andere zaken, die van belang zouden kunnen zijn of worden, tijdens, voorafgaand of na de verkiezingen bij persoonlijke relatief vrije en onafhankelijke deelname onder de lijst van “de Oranje Republikeinse Piraten”.

• Bereid te zijn om een deel van de kosten en vooral de eigen kosten voor en tijdens de verkiezingscampagne te dragen en minimaal 250 euro in te leggen voor een plaats op de kandidatenlijst om de betrokkenheid te tonen bij het republikeinse of anarchistische gedachtegoed en de komende verkiezingen, als ook de kandidaatstelling om de kosten voor de verkiezingen en de waarborgsom gezamenlijk te dragen en via onder meer “crowdfunding” en donaties te regelen, als ook bereid te zijn zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan de opbouw van de organisatie en het behalen van voldoende ondersteuningsverklaringen voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen.
Uiteraard verwacht de Oranje Republikeinse Piraten 100% inzet van haar kandidaten en wil de nieuwe organisatie niet in verlegenheid worden gebracht of schade oplopen door acties van kandidaten of andere individuen of organisaties met een dubbele of valse agenda. Mede hierom voert de Oranje Republikeinse Piraten een soort van antecedentenonderzoek uit naar alle kandidaten en ook een nooit eerder vertoonde onafhankelijke campagne in de recente historie van de verkiezingen. Bij de sollicitatie is het een must in vertrouwen eerlijk en waarheidsgetrouw te vertellen welke punten eventueel naar voren zouden kunnen komen of van belang zijn. De Oranje Republikeinse Piraten vindt vooral ook dat een ieder de kans moet kunnen krijgen om het volk te kunnen vertegenwoordigen of te informeren, ook wanneer deze in het verleden fouten heeft gemaakt, immers is niemand foutloos en is imperfectie ook een vorm van perfectie. Het bestuur van de Oranje Republikeinse Piraten eist deze mindere punten dan wel van de kandidaat in spé zelf te vernemen.

De Oranje Republikeinse Piraten streeft een bepaalde vorm van transparantie na met behoud van zoveel mogelijk privacy, vrijheid, soevereiniteit en onafhankelijkheid. Deze zaken botsen echter nog wel eens met elkaar en zullen via debat, activiteiten en onderzoek een nadere invulling krijgen. Kandidaten kunnen via diverse communicatie middelen bekend worden gemaakt en het is ook de bedoeling, dat een ieder vooral zijn eigen onafhankelijke, maar wel republikeinse campagne voert onder de principes en het verkiezingsprogramma, als ook in een goede en prettige samenwerking met de kandidaten van de kandidatenlijst van de ORP. Kandidaten, die zich geschikt achten en vooral ook enthousiasme tonen, wordt verzocht om direct een sollicitatiebrief met CV, als ook overzicht van antecedenten te geven en op te sturen naar of via het mailadres: oranjerepublikeinsepiraten@hotmail.com of bij angst of waakzaamheid betreffende de privacy via internet te wachten op nadere instructies met betrekking tot het nieuwe postadres van de sollicitatiecommissie.

Ben je na het lezen van deze vacature als kandidaat gemotiveerd om te solliciteren naar een plaats op de kieslijst of als vrijwilliger met betrekking tot het regelen van bijvoorbeeld ondersteuningsverklaringen stuur dan je sollicitatie naar oranjerepublikeinsepiraten@hotmail.com met het onderwerp “Sollicitatie Kandidaat of Vrijwiliger ORP met je letters van de voorna(a)m(en) en achternaam”. Indien je nog vragen of opmerkingen hebt over de kandidaatstelling of andere zaken, dan zijn wij ook daarvoor op dit adres te bereiken.

In verband met de veiligheid van onze kandidatenlijst en het kunnen garanderen van een republikeinse vrije campagne, zijn er al enkele topposities bezet op de kandidatenlijst, zoals de lijsttrekkerspositie bij de eerste komende verkiezingen, door Erwin Lensink. Het bestuur zal verder, aangezien de politieke organisatie recentelijk is opgericht het beleid en standpunten uiteenzetten de komende periode. Deze sollicitatie procedure en kandidaatstelling is daar een voorlopige procedure, een voorlopig plan van aanpak en dus nog lopend proces van, die nog aangepast, uitgediept en verscherpt zal worden de komende periode, waarbij sollicitaties naar verwachting nog tot zeker 31 december 2016 gedaan kunnen worden, mits alles volgens plan verloopt… Vooral enthousiastelingen, maar ook de twijfelaars wordt verzocht een eerste sollicitatiebrief per mail met bijgevoegde documenten alvast op te sturen, zodat het project zo snel mogelijk succesvol opgestart is en nog meer succesvol kan worden! Daarnaast worden ook jongeren en studenten vanaf circa 18 jaar bij deze nadrukkelijk opgeroepen bij interesse contact op te nemen voor de uitbouw, opbouw en toekomstbestendigheid van de politieke republikeinse organisatie!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *