Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezing 2022 in Amsterdam (Partij voor de Republiek)

Geachte bestuur en leden van de Partij voor de Republiek,
Bij deze wil ik graag mijn motivatie kenbaar maken voor mijn persoonlijke kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in de stad Amsterdam. Graag zou ik als lijstduwer deel willen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam op een geldige lijst van de Partij voor de Republiek om afschaffing van de erfopvolging, republikeinse principes en de (relatieve) vrijheid volgens natuurlijk recht te bepleitten in Nederland en eigenlijk wereldwijd. Simpel gezegd is erfopvolging niet echt eerlijk!
Mijn deelname moet net als mijn deelname bij de Piratenpartij / Republikeinse Piraten in de Gemeente Nijmegen in 2014 als protestdeelname gezien worden, tegen (persoonlijke) misstanden m.b.t. bijvoorbeeld politie en justitie, als ook zeker de psychiatrie, maar ook zeker het fiduciaire geldsysteem (fractioneel reserve bankieren), dus geldcreatie uit het niets, zoals Burgerinitiatief Ons Geld dat ook bepleit. De verwachting is dat mijn kandidaatstelling controverse en commotie te weeg zal brengen bij een deel van de bevolking (op bijvoorbeeld sociale media), maar vooral van de Main Stream Media, waarvan een deel wellicht mij zullen zwart maken, belasteren en smaden is in het verleden gebleken. Zo hebben dagblad de Telegraaf en omroepen de NOS en Omroep Gelderland en vele andere pers / media nooit enige interesse getoond in mijn (protest) achtergronden voor het werpen van een waxinelichthouder naar de Gouden Koets op Prinsjesdag 2010 of mijn vorige deelname aan de verkiezingen (2014 en 2015) door mij te interviewen of vragen te stellen omtrent eventueel nieuws, maar mij wel vaak valselijk in een zwart daglicht te stellen telkens. Dit is bijna het tegenovergestelde, van hoe de vermeende Koninklijke Familie bij sommige pers en media telkens in het daglicht wordt gesteld. Mijn kandidaatstelling zal dan ook zeker leiden voor meer exposure en bekendheid van de Partij voor de Republiek. De vraag is echter of dit gewenst is en daar moet het bestuur en eventueel de ledenvergadering maar een beslissing op maken.
Wat mijn persoonlijke situatie betreft, is mijn situatie weinig anders en vergelijkbaar met Alexander Navalny (Rusland), Carlos Puidgmont (Spanje/Catalonië), Aung San Suu Kyi (Myanmar) of de vele dissidenten in Noord-Korea en Saudi-Arabië en in mindere mate met de leden van de punkband Pussy Riot (Rusland), alleen wellicht iets humaner. Zo mag ik op Prinsjesdag en Koningsdag bijvoorbeeld nog steeds niet protesteren buiten Utrecht en kan ik op ieder gewenst moment een psychiatrische inrichting in gerommeld worden.  Verder heb ik circa 5,5 jaren in politieke detentie, waaronder in verzwarende omstandigheden, in Nederland verbleven, voornamelijk op valse gronden en met psychiatrische diskwalificaties. Mijn overtredingen van de wet (op basis van mijn in ziens rechtvaardigende overmacht) waren eigenlijk nog maximaal 3 keer 17 dagen voorarrest waard, waarbij opgemerkt moet worden, dat deze voornamelijk zijn veroorzaakt door frustratie en boosheid over het criminele, valse onrechtmatige handelen van politie, justitie en handlangers.
Ik wil met deze politieke kandidaatstelling nogmaals een statement maken, met name op het gebied van de antipsychiatrie-beweging, dat wat mij betreft toe is aan een heropleving. Ik ga er echter ook vanuit, dat er in Amsterdam veel geschiktere kandidaten voor de verkiezingslijst voor de Partij van de Republiek te vinden zijn, immers weten, die beter wat er in Amsterdam speelt, vandaar mijn sollicitatie naar de functie van lijstduwer. Ook geloof ik, dat men via samenwerking het meest bereikt, vandaar mijn samenwerking met organisaties als de Partij voor de Republiek, Pro Republica en het Republikeins Genootschap (Republiek) om erfopvolging in Nederland en eigenlijk wereldwijd af te schaffen in de toekomst. In Nijmegen heb ik via de Piratenpartij / Republikeinse Piraten een redelijk succesvolle campagne gehad, waarbij er ondanks een in principe niet verkiesbare plaats (wegens ontbreken huisvesting, ondanks beloftes van de overheid) toch nog 182 stemmen (0,24%) van de stemmen werd behaald en daarbij mijn voormalige partij de SP, waarvan ik ook een soort lijstduwer was, de grootste van Nijmegen werd in 2014. Na circa 10 jaren heb ik echter om mij moverende redenen afscheid genomen van de SP. Mijn achterban in Nederland moet dan ook geschat worden op de laatste peiling van de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen op circa 20.000 aanhangers (dit is circa 1/3 zetel van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, het Nederlandse parlement omgerekend) en mogelijk meer mensen, die soortgelijke ideeën aanhangen als ik. Het doel is om heel Nederland en vervolgens de wereld te veroveren met dit universele gedachtegoed.
Overigens is via het artikel “Als politicus kun je nu over elke stoeptegel struikelen – We eisen een kabinet vol smetteloze bewindslieden” van zaterdag 9 oktober 2021 in het Algemeen Dagblad onder meer bekend, over hoe er door delen van de bevolking heden ten dage over politici en kandidaatstellingen gedacht wordt. Dit is juist een van de redenen om mij kandidaat te stellen, want anders zijn we mijn in ziens hard op weg naar een soort van dictatuur. Voormalig premier Ruud Lubbers was ook niet smetteloos, maar deed zijn taken mijn in ziens naar behoren en laten we het al helemaal niet over bijvoorbeeld Prins Bernhard van de vermeende Koninklijke Familie hebben nu op dit moment, want dan wordt mijn betoog veel te lang. Voor het overige verwijs ik naar mijn overige correspondentie met de Partij voor de Republiek het afgelopen jaar en adviseer ik de Partij voor de Republiek de voorbereidingen voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen te bespoedigen, zodat er voldoende geschikte kandidaten zullen zijn om erfopvolging, vrijheid en republikeinse principes in Nederland te waarborgen en mogelijk te maken.
De kans, dat ik daadwerkelijk een zetel zal in nemen in Amsterdam is vrij klein. Het zal vrij moeilijk worden tijdig bij voldoende stemmen woonruimte te regelen in Amsterdam. Een andere reden om mij verkiesbaar te stellen, zijn de herstelvisie van Lister en het Enik Recovery College in Utrecht, waar ik thans al tijden werkzaam ben. Hieronder is de herstelvisie te vinden:

Ons werk kenmerkt zich door zes pijlers:

Onvoorwaardelijk vertrouwen in herstel

Je hebt het volste vertrouwen in het herstel van ieder mens. Wat er ook gebeurt; iedereen kan herstellen. Stigma’s gooi je overboord, jij kijkt verder. Waar anderen een chronische patiënt zien, zie jij potentie. Je hebt veel mensenkennis en bent misschien wel ervaringsdeskundige. Hoe dan ook, je geeft nooit op. Dat zit niet in jouw aard. Jij en je cliënt vormen een team en samen blijven jullie groeien. Altijd.

Innovatie

Je bent een pionier in de geestelijke gezondheidszorg en volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet. Nieuwsgierigheid en een kritische houding kenmerken jou en daarmee de drang om te experimenteren met nieuwe methodes en technologie. Je leest vakliteratuur en begrijpt dat vernieuwing ontstaat door vragen te blijven stellen en bewust te reflecteren.

Integrale begeleiding

De samenleving is jouw werkomgeving. Je staat naast je cliënt te midden van zijn sociale netwerk. Je doet je best om hem of haar te leren kennen. Niet alleen door te observeren, maar juist ook door te participeren en veel interesse te tonen. Zo creëer je de juiste omstandigheden om zelf – in samenwerking met je cliënt en je team – vorm te geven aan de begeleiding.

Ruimte geven en nemen

Je geeft je cliënt de ruimte zodat hij zelf de regie heeft. Soms doe je een stapje terug zodat je cliënt een stap vooruit kan. Door genoeg ruimte te geven krijgt hij zijn leven weer op de rit. Daarnaast neem je de ruimte om je werk te organiseren zoals jij nodig acht. Verder dan vaste protocollen en richtlijnen dus, gebruik makend van onorthodoxe creativiteit. Je hebt het lef om in het belang van je cliënt jullie eigen pad te bewandelen.

Voelbaar effect

Juist omdat je cliënten integraal begeleidt en nauw met hen samenwerkt in hun eigen omgeving, is resultaat direct voelbaar. Je hebt een lange-termijn-visie, maar bent ook heel bewust bezig met elke verbetering op de korte termijn. Het vieren van elke stap is de formule voor succes.

Jouw carrière

Bij Lister ga je ook verder in je carrière. Dit betekent niet alleen kennis en ervaring opdoen, maar zeker ook je ontwikkelen als mens. Je blijft continu reflecteren, zelf en met het team. Je leert door te experimenteren met werkwijzen en deze – wanneer nodig – aan te passen. Daarnaast bieden we veel mogelijkheden voor training, opleiding en bijscholing en gaan we er vanuit dat je deze met beide handen aangrijpt. Werken bij Lister is dus sowieso een stap vooruit, op welk punt van je carrière je ook bent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *