Standpunten lokale en nationale verkiezingen

De kernpunten van de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie zijn gericht op burgerschap en privacy, een transparante overheid, de antipsychiatriebeweging en het hervormen van fiduciaire geldstelsel (het fiat geldsysteem), als ook het systeem van erfopvolging voor het staatshoofd en juryrechtspraak. In heel Nederland willen wij: – actief burgerschap en ondernemerschap stimuleren – een aantrekkelijke en innovatieve gemeente zijn – een transparante overheid die in dienst is van haar burgers – stimuleren van duurzame initiatieven op lokaal niveau die bijdragen aan een groene economie en samenwerking tussen bewoners, via decentralisatie en een circulaire economie.

 

De Oranje Republikeinse Democratische Alliantie is niet links of niet rechts, maar een echte midden- of centrumpartij. Bovendien is de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie zowel conservatief, als progressief en denkt de ORDA vooral in termen van vrijheid en onvrijheid, zoals dit doorheen de geschiedenis is gebeurt.

De Oranje Republikeinse Democratische Alliantie ambieert op dit moment nog niet perse een zetel, al hoewel ORDA het liefst natuurlijk zo snel mogelijk 80% van alle zetels, in bezit zou willen hebben, in alle parlementen en gemeenteraden. De Oranje Republikeinse Democratische Alliantie wil met de kandidaatstelling, dan ook, vooral aandacht genereren voor zijn politieke standpunten en een debat en politieke vrijheid forceren. Verder wil men de organisatie verder opbouwen.

Over de lijsttrekker:

Erwin Lensink (40 jaar) is de lijsttrekker voor de komende lokale gemeenteraadsverkiezingen in 2022 uit politiek protest. Hij heeft zich in 2014 al kandidaat gesteld en deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen van de Gemeente Nijmegen (vanwege ongeveer dezelfde politieke en protest redenen) voor de (inter)nationale Piratenpartij / Republikeinse Piraten. Vervolgens waren en gesaboteerde pogingen tot deelname aan diverse verkiezingen voor de Provinciale Staten (van Gelderland), de Waterschappen, de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Sinds oktober 2015 is de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie der Oranje Republikeinse Piraten opgericht met hulp van medestanders.

Erwin Lensink is vooral landelijk en internationaal bekend geworden vanwege zijn politieke en juridische protestactie op Prinsjesdag 2010 (het werpen van een waxinelichthouder tegen de Gouden Koets) en is sinds dien politiek actief geworden.

Erwin Lensink heeft dan ook zijn HBO-studies Toerisme afgerond aan de NHTV (tegenwoordig Buas) Internationale Hogeschool Breda. Door zijn afstudeerstage in de Joodse Wijk van Antwerpen in 2007/2008 heeft hij meer interesse gekregen in zaken als de bankensector, de zogenaamde Koninklijke Families (erfopvolgers), de achtergronden van de Tweede Wereldoorlog en bijvoorbeeld organisaties als de Stichting Bilderberg Meetings.

Erwin Lensink heeft onder meer achtergronden en (werk en vrijwilligers)ervaring in de hotelwereld, de logistiek, de voedselbranche, horeca, (zaal)voetbal en het jongerenwerk en is achtereenvolgens woonachtig geweest in Winterswijk, Meddo, Breda, Antwerpen en Lichtenvoorde.

De Oranje Republikeinse Democratische Alliantie heeft de volgende lokale en nationale politieke standpunten voor de verkiezingen:

 • de islam heeft eerst iets in de vorm van de idealen van de Verlichting nodig. Nu is het een fascistische godsdienst of wereldwijde ideologie, die fascistisch aan zelfverheerlijking doet van de zogenaamde profeet Mohammed.
 • Er moeten dringend meer woningen worden gebouwd, zowel in de steden, als in de grotere en kleinere dorpen. Dit gaat automatisch ten koste van het groen. Wel moeten er stadsparken komen en moeten natuurgebieden zoveel mogelijk worden ontzien.
 • Er moet dringend sociale huurwoningen worden gebouwd. Mensen staan veel te lang op wachtlijsten voor sociale huurwoningen.
 • Er moeten meer sociale huurwoningen komen in de sociaal-economisch sterke buurten. Overal moeten er namelijk meer sociale huurwoningen komen, dus ook in de sociaal-economisch sterkere buurten. Voorkomen moet worden dat er veel achterstandswijken in steden en grotere dorpen komen.
 • Om de woningcrisis op te lossen zijn ook hoogbouwprojecten dringend noodzakelijk.
 • Statushouders mogen blij zijn, dat Nederland en Europa deze vluchtelingen opvangt. Er mag geen voorrang zijn op Nederlanders, die zich al langere tijd verdienstelijk hebben gemaakt voor Nederland.
 • Cameratoezicht gaat ten koste van de privacy en de vrijheid en is een enorme bedreiging voor de vrijheid en moet daarom niet aangemoedigd worden.
 • Voor zowel fiets- als autoverkeer moet er ruimte zijn.
 • Er moet terughoudendheid zijn met fouilleren. Af en toe is het desondanks noodzakelijk, bijvoorbeeld bij de zogenaamde Drillrap jongeren, die veelal met messen en andere wapens op straat lopen om zich veilig te voelen.
 • Huiseigenaren en huurders met een laag inkomen moeten van de gemeente subsidie krijgen voor het isoleren van het huis. Dit is nodig om te besparen op energiekosten en mensen met lage inkomens kunnen dit niet altijd of beter gezegd vaak niet zelf betalen.
 • Steden moeten niet uiterlijk in 2030 klimaatneutraal worden, zeker niet als dat leidt tot hogere kosten voor inwoners. De vraag voor ORDA is nog steeds, wat dan klimaatneutraal precies in houdt en de burgers moeten niet op al te hoge kosten worden gejaagd.
 • Voor klimaatmaatregelen mag niet de OZB (de belasting op huisbezit) stijgen. Burgers moete niet maar zo op kosten worden gejaagd, waarvan onduidelijk is wat exact het effect is en naar welke organisaties en/of doelen deze gelden heen gaan.
 • In steden moet hondenbelasting niet worden afgeschaft. In steden zorgen honden vaak voor overlast en er zijn allerlei voorzieningen nodig (zoals hondenparkjes en uitlaatplaatsen), waarvoor betaald moet worden door de gemeente.
 • Parkeerplekken zijn in steden hoog nodig, dus deze moeten niet verdwijnen voor meer groen. Wie in het groen wil wonen, moet op het platteland gaan wonen.
 • Geen positieve discriminatie voor allerlei functies en bij sollicitaties.
 • Ook grote steden zullen asielzoekers moeten opvangen.
 • Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook als de lokale belasting daarvoor omhoog moet. Armoede of relatieve armoede moet zoveel mogelijk bestreden worden.
 • Bij een tekort van de gemeente is er zowel een combinatie nodig van bezuinigingen op gemeentelijke voorzieningen, als dat het nodig is de belastingen te verhogen. Beide moet overigens zoveel mogelijk voorkomen worden.
 • De gemeente moet zich via goede informatie voorziening inzetten om ervoor te zorgen, dat inwoners zich laten vaccineren tegen corona. Naar verwachting is de corona crisis binnen een half jaar voorbij en moet Nederland en de rest van de wereld er verder mee leren leven.
 • Het vuurwerkverbod voor consumenten moet niet blijvend zijn. Veel mensen beleven in Nederland jaarlijks veel plezier aan vuurwerk.
 • De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering zoveel mogelijk aanmoedigen om een tegenprestatie te leveren voor de samenleving. Een verplichting gaat echter voor nu voor iedereen in de bijstand te ver.
 • Gemeenten moeten geld uittrekken voor activiteiten voor jongeren, zoals jongerencentra. Dit om overlast en jeugdcriminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Op het standpunt voor meer geld naar kunst en cultuur heeft ORDA nog geen standpunt ingenomen. ORDA is hierin in principe huiverig om het zogenaamde geld verkwanselen te voorkomen.
 • De slavernij was een historische vergissing. Of er hiervoor excuses aangeboden meot worden, daarover gaat de regio of stad zelf over en ligt aan het historische verleden. Hiervoor is dan ook eerst meer onderzoek nodig.
 • Op zorg, verzorging en gezondheidszorg moet geen winst gemaakt worden door organisaties.
 • De gemeenten moeten geen gratis bijlessen gaan aanbieden aan alle kinderen. De huidige opleidingen moeten voldoen aan alle eisen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *