Oproep aan kandidaat-leden en reactie op DGP Media i.v.m. kandidaatstelling uit protest

Geachte heer/mevrouw/pers en mediavertegenwoordigers,

Zoals vandaag bekend geworden heb ik mij getracht kandidaat te stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in respectievelijk Utrecht, Den Haag en Amsterdam om te protesteren en als statement tegen mijn schandalige behandeling door politie, justitie, rechters, Main Stream Media en forensische psychiatrie via handlangers met valse aanklachten en via uitlokking praktijken en om campagne te voeren met mijn belangrijkste politieke standpunten. De kandidaatstelling voor deze verkiezingen is daarbij gerealiseerd in Utrecht en Den Haag, echter zonder ondersteuningsverklaringen. Om drie redenen heb ik geen tijd en energie gestoken in het behalen van en “bedelen om” ondersteuningsverklaringen. Ik had vanwege andere werkzaamheden geen tijd de afgelopen maand om dit te realiseren, ambieer op dit moment nog geen raadszetel in genoemde gemeenten, wellicht later en het liefst zo snel mogelijk wel en het kost veel tijd en energie. Mochten er als nog grote groepen inwoners van Den Haag en Utrecht wensen, dat ik deelneem, dan sta ik de komende twee dagen paraat om als nog de ondersteuningsverklaringen binnen te halen en deel te nemen. Er zijn totaal minimaal 30 ondersteuningsverklaringen nodig. Contact voor vragen of bij grote interesse kan opgenomen worden via het e-mailadres: gw_lensink@hotmail.com
Ook omtrent het opbouwen van de beweging van de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie (der Oranje Republikeinse Piraten) worden nog nadrukkelijk kandidaten en kandidaat-leden gezocht. Op dit moment is er een ledenstop, omdat er circa tussen de 50 en 250 leden nodig zijn om een levensvatbare organisatie op te bouwen. Naar verwachting zal er zeker ooit nog eens worden deelgenomen aan Provinciale Staten- en gemeenteraadsverkiezingen, maar het ziet er niet naar uit, dat dit, dit jaar al lukt. Daarom komen de verkiezingen nog te vroeg, in verband met de opbouw van de organisatie.
Als aangegeven is er ook om 13 uur op maandag 31 januari 2022 volgens afspraak bij de Gemeente Amsterdam getracht deel te nemen, maar per abuis zijn de kandidaatstelling formulieren niet aangenomen en dus niet ingeleverd bij de Gemeente Amsterdam. Er is dan ook onduidelijkheid om artikel H3-1 omtrent het zijn van kiezer van een gemeente om de kandidatenlijst in te leveren. Inmiddels is er contact geweest met de Gemeente Amsterdam en de Kiesraad over de exacte regel- en wetgeving en die heeft excuses aangeboden en aangeboden dit verzuim op te nemen in het proces-verbaal van vandaag. Daarmee is een gang naar de Raad van State wat betreft ORDA/ORP overbodig en hier zouden meer organisaties en personen een voorbeeld aan moeten nemen, aan dit goede gedrag van de Gemeente Amsterdam met excuses en eventueel een schadevergoeding voor fouten of zelfs vals gedrag. Het is in principe natuurlijk een kapitale blunder, maar mensen maken nou eenmaal fouten. We kunnen er dan ook mee leven, te meer, daarom is ervoor gekozen niet alsnog kandidaatstellingsformulieren in te leveren, omdat de kandidaatstelling van de Gemeente Den Haag daarmee in gevaar komt. Men kan zich niet in drie gemeenten als kandidaat inschrijven. Dit heeft automatische schrapping tot gevolg.
Dan willen we nog reageren op het artikel in DPG Media van onder meer de Gelderlander en het Algemeen Dagblad van vandaag, al hoewel wij op zich content zijn met de getoonde interesse, wordt er deels ook weer laster en smaad en andere onzin in dit artikel met feitelijke leugens en onjuistheden vermeld in de Main Stream Media, hetgeen wij al verwacht hadden:
Ten eerste staan er zeker twee feitelijke onjuistheden in het artikel, waarmee de betrouwbaarheid of beter gezegd onbetrouwbaarheid van de Main Stream Media maar weer blijkt. Ten eerste woon ik al jaren in Utrecht tegenwoordig en ten tweede is het ook al jaren bekend, dat de waxinelichthouder tegen de Gouden Koets niet afketste op de ruiten, maar op het hout van de Gouden Koets van Prinsjesdag 2010. Dat ik na 2010 nog “geregeld in aanraking met politie en justitie” zou zijn gekomen is een farce. Politie en justitie in met name Gelderland, maar ook in Den Haag hadden het bewust op mij gemunt met uitlokking wanpraktijken en het opzetten van valse aanklachten, zoals ook rond de Kroning van 2013 er plannen zijn gemaakt voor alle zogenaamde PGE (zogenaamd Potentieel Gevaarlijke Eenlingen). Dit is onder meer valselijk tegen gesproken door Burgemeester Eberhard van der Laan van de Gemeente Amsterdam in het programma Pauw en Witteman.
Ik ben echter toch content met het artikel, omdat er wordt aangegeven, dat ik ageer tegen erfopvolging en het geldschepping systeem, als ook tegen de huidige psychiatrie, die drastisch zal moeten verminderen en/of wijzigen en mogelijk met dwangopnames afgeschaft zal moeten worden.
De Oranje Republikeinse Democratische Alliantie staat dan ook voor het volgende en heeft vrijheid, soevereiniteit en onafhankelijkheid hoog in het vaandel:
De kernpunten van de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie zijn gericht op burgerschap en privacy, een transparante overheid, de antipsychiatriebeweging en het hervormen van het fiduciaire geldstelsel (het fiat geldsysteem), als ook het systeem van erfopvolging voor het staatshoofd en juryrechtspraak. In heel Nederland willen wij: – actief burgerschap en ondernemerschap stimuleren – een aantrekkelijke en innovatieve gemeente zijn – een transparante overheid die in dienst is van haar burgers – stimuleren van duurzame initiatieven op lokaal niveau die bijdragen aan een groene economie en samenwerking tussen bewoners, via decentralisatie en een circulaire economie.
Meer info via www.oranjerepublikeinsepiraten.nl
Bij voorbaat dank voor aandacht. Met vriendelijke groeten,
Erwin Lensink

Kandidaat lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam, Den Haag en Utrecht 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *