PERSBERICHT; kandidaatstelling met blanco lijst Oranje Republikeinse Democratische Alliantie (der “Oranje Republikeinse Piraten”) in Utrecht, Amsterdam en/of Den Haag voor Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Geachte heer/mevrouw/pers en mediavertegenwoordigers,
Aankomende week zal ik mij kandidaat stellen via een blanco lijst voor de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie (der “Oranje Republikeinse Piraten”) voor de gemeenteraadsverkiezingen (uit protest) in maart 2022 van de gemeente Utrecht, gemeente Amsterdam en/of gemeente Den Haag. Hieronder vindt u een beknopt deel van het verkiezingsprogramma.

De kernpunten van de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie zijn gericht op burgerschap en privacy, een transparante overheid, de antipsychiatriebeweging en het hervormen van het fiduciaire geldstelsel (het fiat geldsysteem), als ook het systeem van erfopvolging voor het staatshoofd en juryrechtspraak. In heel Nederland willen wij: – actief burgerschap en ondernemerschap stimuleren – een aantrekkelijke en innovatieve gemeente zijn – een transparante overheid die in dienst is van haar burgers – stimuleren van duurzame initiatieven op lokaal niveau die bijdragen aan een groene economie en samenwerking tussen bewoners, via decentralisatie en een circulaire economie.

Hiermede wordt mede aandacht gevraagd voor het urgente probleem van geldcreatie uit het niets bij particuliere systeembanken en centrale banken, zoals reeds vanaf september 2010 (Prinsjesdag) gedaan met een protestactie (waxinelichthouder werpen tegen de Gouden Koets van de erfopvolgers) tegen een aankomende hernieuwde financiële ultieme crash, waarbij het huidige financiële systeem eindig is. Het huidige geldschepping systeem met het heffen van rente werkt onevenredig en oneerlijk in het nadeel van grote delen van de bevolking van de Westerse en rest van de wereld en zwaar in het voordeel van de (bankiers)elite. Het heffen van rente moet dan ook eigenlijk verboden worden en er moet een oplossing gezocht worden voor dit grote probleem. De wereldwijde schuldenberg bedraagt inmiddels circa 281 biljoen dollar en dreigt in de nabije toekomst op een volledige collapse van de bankensector uit te lopen, zowel in de Europese Unie, als in de Verenigde Staten van Amerika. Inmiddels is dit fenomeen the Great Reset (naar auteur Klaus Schwaab op 9 juli 2020) of the Big Reset (naar auteur Willem Middelkoop op 15 januari 2014) genoemd, termen, die op Prinsjesdag 2010 nog onbekend waren, waardoor ik dit fenomeen moeilijker kon benoemen in mijn eerdere politieke campagnes en grotendeels valse opgezette door politie en justitie met leugenachtige handlangers met hun (straf)zaken (via onder meer uitlokking en rechtvaardigende overmacht) in de periode 2008 tot heden. De globalistische elite van miljardairs en de centrale banken en/of particuliere banken zien via organisaties als het World Economic Forum (Davos) en de Stichting Bilderberg Meetings, maar ook de Europese Centrale Bank en particuliere systeembanken en de Europese Commissie blijkbaar, gezien recente publicaties, technologische zaken als een Europese Digitaal Paspoort (of identiteit) met daaraan gekoppeld een digitaal bankaccount en andere zaken als het EPD, een QR-code (al dan niet via de mobiele telefoon), een social credit systeem en score en een Central Bank Digital Currency (CBDC) als oplossing. Dit waren ook zaken, die tot op recent onbekend waren, al hoewel er met de RIFD-chip of Verichip en het Unabomber Manifest tegen technologische ontwikkelingen (Industrial Society and its Future) als A.I. en drones van auteur Theodore John (Ted) Kaczynski wel al op de gevaren gewezen waren. Tot op nader order is de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie daartegen en verwacht antwoorden in deze van VVD, D66, GroenLinks, PVDA, CDA, Volt en eventuele andere politieke partijen, die dit steunen. Eventueel wordt afgeraden op deze elitaire kartelpartijen te stemmen. Deze partijen mogelijk namelijk wel eens beter uitleggen, wat er wordt bedoeld met zaken als “New World Order”, “You will own nothing, and you will be happy” en “Build Back Better” en “Agenda 2030”. Mogelijk leidt dit alles namelijk tot een nieuwe fascistische, kapitalistische en/of communistische dictatuur, gebaseerd op de nieuwste technologie, waar menig dictator in het verleden jaloers op zou zijn geweest. Verder lijkt het er soms op, dat de Westerse elite vanwege macht en rijkdommen (als olie, gas, edelmetalen en andere zaken) in conflict is met de Chinese en Russische elite en dat de bevolkingen hieronder lijden. Mogelijk zijn de middenklasse en vooral de jongeren hiervan de dupe en dit blijkt onder andere door de inflatie van de huizenprijzen, waardoor men op een gegeven moment de hypotheken van particuliere banken niet meer kan betalen.

In het verleden is er via lidmaatschap van de SP (circa 2002 tot circa 2012), de Piratenpartij (2014) en de Partij voor de Republiek (2021 tot heden) samenwerking gezocht, waarbij in 2014 door de protestdeelname (als mede geheime lijstduwer en lijsttrekker) via de internationale Piratenpartij / Republikeinse Piraten aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 de SP gelukkig nipt de grootste politieke partij van de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente of stad Nijmegen werd. Inmiddels heeft de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie zich verder ontwikkelt en is sinds oktober 2015 als politieke vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Mede in verband met de achtergronden verwijzen wij naar de informatie van onder meer Jaap van Duijn (auteur boek De Schuldenberg: hoe de wereldwijde schuldenlast ons allemaal gaat raken), Willem Middelkoop (auteur boek Patronen van Bedrog en The Big Reset), Arno Wellens (auteur boek Het Euro Evangelie en het belangrijke artikel: https://arnowellens.eu/article/57406/nog-zes-maanden-en-we-zitten-in-een-digitale-dystopie), Rein de Vries (auteur boek Revolutie door Schuld), Ad Broere (auteur Geld in de Bijrol en Geld komt uit het niets), Tom Lassing (auteur Beursbox.nl), George van Houts (Burgerinitiatief Ons Geld en theatervoorstelling Door de Bank Genomen van De Verleiders), Anthony Migchels (oprichter De Florijn), Paul Buitink en Ancilla Tilla van de Leest (https://www.goudstandaard.com/nieuws/paul-buitink-centrale-banken-kunnen-totale-controle-krijgen-met-cbdc) en Pieter Stuurman (journalist De Andere Krant en https://pieterstuurman.blogspot.com/ ) in deze belangrijke zaken voor soevereiniteit, vrijheid en onafhankelijkheid van iedere burger.


Ook zal er in het verkiezingsprogramma in gegaan worden op het afschaffen van erfopvolging voor het staatshoofd (wereldwijd) en een eventueel plan worden gepresenteerd voor republikeinse principes. Dit kan eventueel via een gekozen Koning of Hertog (naar oud-Germaans gebruik of via artikel 30 van de huidige Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden, waarbij er wordt afgesproken politiek of in een zogenaamd gentleman agreement, dat het staatshoofd in vervolg verkozen wordt en de titel van “Koning(in)” zal aannemen), want veel mensen houden nou eenmaal van een bepaalde symboliek, maar ook via een eventueel gekozen presidentschap voor het staatshoofd (parlementaire republiek) en (direct gekozen) gouverneurschap voor de provincies. Het nieuwe gekozen staatshoofd zou kunnen aantreden voor bijvoorbeeld een termijn van vijf of tien jaren met bijvoorbeeld een van de volgende titels: “Koning”, “Consul”, “Stadhouder” of “President”. Adalbero van Reims formuleerde het als volgt: “Het Koningschap krijgt men niet op grond van erfrecht: men moet slechts hem op de troon verheffen, die zich zowel door zijn lichamelijke welgeschapenheid, als door zijn geestelijke wijsheid onderscheidt, die door het geloof gesterkt en door grootmoedigheid gesteund wordt.” Op deze wijze kan ook bijvoorbeeld de KNVB, de KNLTB en de Koninklijke Marine, als ook de lintjesregen blijven bestaan. De Grondwet zal op bepaalde gedeelten gewijzigd moeten worden. Het boek “Grondwet van de Republiek Nederland drie modellen” van auteur Jessurun D`Oliveira kan mogelijk uitkomst bieden voor een geheel nieuwe Grondwet. Burgers moeten zich over een keuze tussen een gekozen Koning of President via een referendum mogelijk over uit laten. De regalia (als b.v. de Kroon), de Gouden Koets, Kroondomein Het Loo en de diverse paleizen (Paleis Noordeinde, Paleis Huis ten Bosch en het Koninklijk Paleis in Amsterdam) en de zogenaamde adellijke titels worden geconfisqueerd, omdat het om onrechtvaardig en onrechtmatig verkregen middelen gaat, zoals dit ook gebeurde ten tijde van de opstand van de Patriotten en de oprichting van de Bataafse Republiek vanaf 1795. Met de titels als “Prins van Oranje-Nassau”, “Burggraaf van Antwerpen”, “Heer van Bredevoort” en “Heer van Lichtenvoorde” etc. etc., kan mogelijk iets ludieks gedaan worden, zoals toegevoegd worden aan een democratisch gekozen Koning, mits de bevolking dit wenst in een referendum. De nep-Oranjes (de echte Oranjes waren allen republikeinen, immers allen gekozen Stadhouder van de Republiek der Verenigde Nederlanden en zijn uitgestorven in 1702/1711) mogen blij zijn, dat ze nog een groot deel van hun vermogen mogen behouden en dat ze mild worden behandeld. De zogenaamde erfopvolgers hebben namelijk meer dan 200 jaar in grote luxe en rijkdom, als ook onschendbaarheid geleefd, terwijl vele Nederlanders in (relatieve) armoede leefden en op andere manieren werden gestraft, bijvoorbeeld via de belastingen of het strafrecht. De Hoge Raad van Adel en de Wet op het Adeldom t.a.v. personen en families wordt wederom afgeschaft. Als nieuwe nationale feestdagen voor de Republiek of het republikeins Koninkrijk der Nederlanden worden gekozen: de Dag van de Republiek (26 juli, vanwege de ondertekening van de Acte van Verlatinghe), de Dag van de Democratie (of Prinsjesdag) en ter vervanging van Koninginnedag / Koningsdag, dat mogelijk hetzelfde blijft genoemd, wordt praktisch gezien, de geboortedag van gekozen stadhouder en republikeins revolutionair Willem van Oranje (24 april) genomen en gevraagd aan de huidige Oranje verengingen om hieraan medewerking te verlenen. Op deze laatste dag worden de Republiek en bekende republikeinen gevierd. De Medaille van Eer zal mogelijk de Militaire Willemsorde vervangen, maar een definitief besluit hierover is nog niet genomen. Wel komt er een Republikeinse Garde binnen defensie en het Nederlandse leger.

Mede hiermee wil de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie aandacht vragen voor het feit, dat er inmiddels meer dan 100.000 burgers hun DNA hebben moeten afstaan aan de Nationale DNA-databank, maar niet de erfopvolgers, die hun onrechtvaardige en onrechtmatig verkregen egoïstische macht, status en rijkdom baseren op het feit, dat zij afstammen van republikein en gekozen stadhouder Prins Willem van Oranje-Nassau en opvolgende republikeinse democratische gekozen stadhouders, terwijl de Friese erfstadhouders, “Koningin” Wilhelmina (buitenechtelijk kind) en “Koningin” Juliana (waarschijnlijk adoptiekind) daar niet rechtstreeks van afstammen. Hanno de Jongh met zijn boek “Oranje Bastaarden” en Tom Couzy met zijn verklaringen en brieven op het internet, gedeeltelijk terug te vinden op www.erwinlensinkvrij.nl, als ook Jan Kikkert (historicus) en Johan Oldenkamp (lijsttrekker SOPN) hebben hier reeds veel informatie over verschaft en aandacht voor gevraagd in het verleden. Met het DNA-onderzoek wordt er mede aandacht en onderzoek gevraagd naar de vreemde afkomst van Marie Claire Roovers (1927-1997). Verder is het zo, dat Willem Blauw, Willem De Zwart en Willem van Rood heersen toch ook niet als erfelijk heerser over ons, dus waarom een vermeende Willem(-Alexander) van Oranje wel?

Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor een hernieuwde opleving van de antipsychiatrie beweging met de volgende belangrijke punten:


Antipsychiatrie verwijst doorgaans naar een heterogene beweging die ontstond in de jaren zestig van de twintigste eeuw en vijandig stond tegenover de meeste fundamentele veronderstellingen en gebruikelijke praktijken binnen de psychiatrie. De stimulerende invloeden voor deze groepsvorming en theorieën kwamen onder meer van Michel FoucaultRonald D. Laing en Thomas Szasz en voor de antipsychiatrie in Nederland van Jan Foudraine en Kees Trimbos. Door het lijdend voorwerp van de psychiatrie, de patiënten en hun relaties, werden onder anderen de Stichting Pandora en de Cliëntenbond gelanceerd. De term antipsychiatrie werd in 1967 voor het eerst gebruikt door de Zuid-Afrikaanse psychiater David Cooper.[1]

De term antipsychiatrie wordt soms toegepast als scheldwoord om kritische opvattingen binnen de psychiatrie in diskrediet te brengen


Twee centrale opvattingen van de antipsychiatriebeweging zijn dat:

  1. de specifieke definities van, of criteria voor honderden gangbare diagnosen of stoornissen vaag en willekeurig zijn, en te veel ruimte laten voor meningen en interpretaties om te kunnen beantwoorden aan fundamentele wetenschappelijke standaarden.[3]
  2. de gangbare psychiatrische behandelingen voor patiënten uiteindelijk veel schadelijker dan nuttig zijn.[4]

De belangrijkste andere kritiek op de aanspraken die de psychiatrie maakt op geloofwaardigheid, zijn onder andere:

  1. een onjuist en overdadig gebruik van medische begrippen en instrumenten om grip op geest en maatschappij te krijgen;
  2. een wetenschappelijk en/of klinisch slecht gefundeerd systeem van categorieën van diagnosen, bijvoorbeeld het DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) dat patiënten stigmatiseert;
  3. een onjuiste (dat wil zeggen onterechte) uitsluiting van andere benaderingen van psychische nood/stoornis;
  4. niet onderzocht misbruik of onjuist gebruik van macht over patiënten, die te vaak tegen hun wil worden behandeld;
  5. zowel de machtsverhouding tussen patiënten en psychiaters, als de geïnstitutionaliseerde omgeving, wordt door patiënten te vaak ervaren als vernederend en gedwongen; en
  6. het compromitterende gedrag van medici als gevolg van hun financiële en beroepsmatige banden met farmaceutische bedrijven en verzekeringsmaatschappijen.

Zowel afzonderlijke deskundigen in de geestelijke gezondheidszorg als academici hangen antipsychiatrische ideeën aan,[5] net als een aantal voormalige en huidige cliënten van de psychiatrische zorg.[6] Sommige critici richten zich op de biologische psychiatrie.[7][8][9] Af en toe wordt beweerd dat sommige vormen van antipsychiatrie in feite alleen maar vormen van psychiatrie hebben gepropageerd, die toevallig strijdig zijn met de vigerende theorieën en methoden. Een aantal veronderstelde antipsychiaters hebben eveneens moeite gedaan om zichzelf te distantiëren van de term en haar soms ongunstige associaties.[10]


( Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Antipsychiatrie )

Op basis van deze oplichting en fascistische kwakzalverij verkeert de lijsttrekker van de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie op basis van valse diagnoses, leugenachtige uitspraken en arrogantie van psychiaters en rechters (die allen onder een hoedje samenspannen) inmiddels langer in politieke detentie en een verkapt levenslang met onder meer circa 5,5 jaren ernstige vormen van detentie, dan diverse moordenaars met ernstige moorden (of doodslag), zie bijvoorbeeld de artikelen “Lijsttrekker Zaanse partij vermoordde ex-schoonzus met 61 messteken”

( bron: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/201681/lijsttrekker-zaanse-partij-vermoordde-ex-schoonzus-met-61-messteken ) en “Boos op Officier van Justitie Danny U zes jaar gevangenis vader en stiefmoeder Roxanna reageren op moordzaak: het systeem deugt niet” (bron: https://docplayer.nl/62002806-Boos-op-officier-van-justitie-danny-u-zes-jaar-gevangenis-vader-en-stiefmoeder-roxanna-reageren-op-moordzaak-het-systeem-deugt-niet.html .

Ook is het schandalig, dat bijvoorbeeld een licht autistische persoon circa even lang of nog langer in een psychiatrische inrichting heeft gezeten voor het plegen op een dag van minieme wetsovertredingen, dan de moordenaar van Pim Fortuyn in de gevangenis heeft gezeten voor de politieke moord. Ook zaten er recent aardige en vriendelijke personen in de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht al bijna 20 jaar vast voor het plegen van delicten als overvallen, een vechtpartij of het niet dodelijk neersteken van personen. Langer dus dan menig moordenaar. Dit geeft het machtsmisbruik en de hypocrisie van forensische psychiaters en forensisch psychologen dan ook goed weer, die van het strafrecht een loterij maken, qua strafmaat. Zo wordt er in Nederland tot circa viermaal meer personen gedwongen opgenomen in psychiatrische inrichtingen, dan in het Belgische Vlaanderen (bron: https://sociaal.net/achtergrond/steeds-meer-gedwongen-opnames/). In diverse landen worden dan ook door deze oplichters en kwakzalvers (zichzelf noemende psychiaters) telkens andere personen met bepaalde gedragskenmerken en problemen als gestoord aangemerkt, dan in andere landen. In Nederland worden jaarlijks meer dan 20.000 van de circa 30.000 gedwongen opgenomen personen met een zorgmachtiging en/of rechterlijke machtiging, valselijk opgenomen (de vals positieven), terwijl ze nauwelijks een gevaar vormen. Het gaat hier volgens de ORDA dan ook vaak om cultuurverschillen, bepaalde gedragskenmerken (b.v. het horen van stemmen of autisme of voedingsproblemen – de zogenaamde eetstoornissen) en bepaalde problemen, die valselijk als stoornis worden omschreven. Hier moet veel milder mee omgegaan worden en daar moeten mensen niet extra voor gestraft worden. Gedwongen psychiatrie moet dan ook in Nederland verminderd en mogelijk zelfs helemaal afgeschaft worden, vanwege het macht misbruik en/of mogelijke macht misbruik van psychiaters, psychologen en medewerkers in de psychiatrie.


Het verkiezingsprogramma zal t.z.t. en z.s.m. online komen via de website www.oranjerepublikeinsepiraten.nl en meer informatie over de achtergronden en filmpjes van mijn zaak is te vinden via www.erwinlensinkvrij.nl. Het liefste zou de Oranje Republikeinse Democratische Alliantie ook deel nemen aan andere verkiezingen, zoals de Tweede Kamerverkiezingen en door kandidaatstellingen en pogingen in 2017 (ORDA/ORP) en 2021 (Partij voor de Republiek), maar daarvoor zoekt de politieke vereniging nog de nodige financiën, (actieve) leden en donateurs, als ook tracht de aanhang te mobiliseren via dit persbericht. Het liefst had de lijsttrekker als een soort “Zorro” overigens anoniem mee gedaan aan de verkiezingen en ook aan protestacties, maar bij bepaalde zaken moet men zich eenmaal profileren in pers en media, zoals bij de huidige verkiezingen.

 

Bedankt voor de interesse. Met vriendelijke groeten,
Erwin Lensink
Lijsttrekker Oranje Republikeinse Democratische Alliantie
twitter:

ErwinLensinkORDA
@ErwinLensinkORP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *