Piraten Bulletin 1: nog 50 weken te gaan…

Beste Micha, Landgenoten, Orangisten, Piraten, Anarchisten en   Republikeinen,

Bij deze mijn eerste politieke column en wat mij betreft wordt dit verder een persoonlijke wekelijkse column om de politieke campagne van “de Oranje Republikeinse Piraten” af te trappen! De volledige en statutaire naam is trouwens “Oranje Republikeinse Democratische Alliantie der Oranje Republikeinse Piraten”, aangezien ik bij de oprichting met de notaris enkele juridische zaken ben tegen gekomen, waar rekening mee gehouden moet worden bij de oprichting, betreffende onder meer juridische zaken en toekomstige aanmelding bij de Kiesraad in Den Haag. Vanwege voortdurende sabotage acties vanuit ambtenaren van de overheid en het overheidsapparaat, dan wel vooral politie en justitie en daaraan gelieerde organisaties heeft de oprichting meer tijd en veel meer moeite gevergd dan verwacht en ben ik zelfs genoodzaakt geweest om uit het politiedistrict Noord-Oost Gelderland te vertrekken, na wraakacties te hebben uitgevoerd, omdat het daar niet meer pluis is, zeker niet voor mijn persoon…

Het idee is om bij de komende Tweede Kamerverkiezingen met een kandidatenlijst van zoveel mogelijk onafhankelijk opererende personen te komen en daarbij misstanden in het huidige Nederland aan de kaak te stellen, de verkiezingen en verkiezingsuitslag op goede en zorgvuldige wijze te beïnvloeden en eventueel een aantal zetels te kapen voor “de Oranje Republikeinse Piraten”. Op deze wijze moeten onze kandidatenlijst niet alleen in staat gesteld worden om mee te dingen naar enkele zetels, maar vooral ook de “rotte appels” bij andere politieke partijen er zoveel mogelijk uit te filteren… Het eerste verkiezingsprogramma zal dan ook de volgende bekende en toepasselijke naam dragen: “J’Accusse”…

Het is een ieder in Nederland onderhand wel duidelijk, dat er sprake is van ernstig disfunctioneren van (diverse leden van) de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, als ook diverse andere instituties en overheidsorganisaties en de voorbeelden zijn inmiddels legio. Wat dit betreft spreken we niet meer alleen van “de Puinhopen van Paars”, zoals Pim Fortuyn pleegde te doen, maar van “de Puinhopen van Bilderberg en Demmink”, die blijkbaar al minimaal sinds 2002 de verkiezingen en verkiezingsuitslagen van tevoren bepalen. Met de kennis van nu, kunnen we dan ook met behoorlijke zekerheid aan nemen, dat Ruud Lubbers, Wim Kok, Jan-Peter Balkenende en Mark Rutte de premiers zijn, die van tevoren al op Bilderberg Conferenties zijn aangewezen als nieuwe marionetten van de Rockefellers en Rothschilds van deze wereld… Met de kennis van nu, is het dan ook niet vreemd, dat Pim Fortuyn zijn kandidaatstelling niet heeft overleeft…

Aangezien er nogal enige verwarring is over de naam en achtergronden van de naamgeving van “de Oranje Republikeinse Piraten” wil ik daar graag tekst en uitleg over geven in deze eerste column. Allereerst heb ik getracht partijen te benaderen, die zich ongeveer met dezelfde zaken en in een zelfde stadium zitten, als mijn persoon. Bij deze zoektocht kwam ik uit bij de Piratenpartij en vanwege een goede klik met de toenmalige voorzitter, was mijn mogelijke kandidaatstelling voor de Piratenpartij binnen no time twee jaar geleden al bijna een feit! In het diepste geheim heb ik dan ook mijn kandidaatstelling geregeld met het toenmalige hoofdbestuur van de Piratenpartij, edoch toen mijn kandidaatstelling bekend werd, begonnen er enkele personen en partijen (onnodig en veelal valselijk) stampij te maken, aangezien vooral pers en media mij diskwalificeerde en gediskwalificeerd had met een regelrechte laster- en smaadcampagne, sinds mijn actie op Prinsjesdag, dus het demoniseren is al vroeg begonnen, wat dit betreft!

Daardoor werd ik gedwongen, met name ook door “mollen” binnen de Piratenpartij om enige distantie te nemen van de Piratenpartij en ben ik de naamaanduiding “Republikeinse Piraten” gaan gebruiken, tijdens mijn succesvolle verkiezingscampagne in de Gemeente Nijmegen in 2013. Het werd mij, onder meer bij de ledenvergadering van de Piratenpartij in Utrecht al snel duidelijk, dat ik bepaalde zaken, nooit snel en makkelijk zou kunnen implementeren binnen de gelederen van de Piratenpartij, zoals republikeinse principes en toen nog zaken als zogenaamde complotten als de zaken rond het disfunctionerende politie en justitie apparaat met in de hoofdrol Joris Demmink, als ook de zaken rond de Stichting Bilderberg Meetings, waar menig lid en zelfs prominente kandidaten sceptisch over waren in die zin, dat dit waarheden zou betreffen… Inmiddels heeft de actualiteit en de waarheid ook de Piratenpartij ingehaald, blijkt wel uit twitter berichten, die ik tegenwoordig van met name de Amsterdamse fractie voorbij zie komen, die destijds nog de grootste oppositie tegen mij en mijn verkiezingsprogramma vormden en nu op dezelfde winden mee varen!

Derhalve heb ik moeten besluiten en in mijn achterhoofd speelde ook het idee, om een eigen politieke organisatie op te richten en aldus is geschiedt, waarbij we in de volksmond de Geuzennaam “Oranje Republikeinse Piraten” zullen voeren. De kleur Oranje is daarbij expres aangenomen, aangezien dit niet alleen de kleur is, die synoniem geacht wordt aan Nederland, maar vooral ook gelieerd is aan de vermaarde Republiek der (Zeven) Verenigde Nederlanden, waar vrijheid, soevereiniteit en onafhankelijkheid als het hoogste goed werden beschouwd in het verleden. De huidige Koninklijke Familie beschouw ik dan ook als “nep-Oranjes”, aangezien de stadhouderlijke tak van de familie van Oranje-Nassau feitelijk is uitgestorven in 1702. Het wordt vaak vergeten, maar allen waren democratisch gekozen stadhouders en zelfs Willem de Derde heeft zich nog min of meer democratisch laten verkiezen tot Koning van Engeland.

Nog belangrijker, dan deze historische gegevens, is echter het feit, dat de eerste Prins van Oranje-Nassau in meerdere geschriften tijdens de Opstand en waarin dus diezelfde democratisch gekozen stadhouder (plaatsvervanger van de Koning) Willem van Oranje-Nassau ook opriep tot verzet, eigenlijk het eerste Nederlandse recht heeft laten ontstaan, beschreven en ondertekent heeft, door te pleitten, ten alle tijde voor democratie, vrijheid, soevereiniteit en onafhankelijkheid, onder meer in de Acte van Verlatinghe, maar ook in een Eeuwig Edict en in de Justificatie of Deductie. Vanaf die tijd, is nadat Rene Chalon, begraven in de Grote Kerk in mijn studiestad Breda, trouwens de allereerste Nederlandse Prins van Oranje was, ook de kleur van Nederland en de kleur van verzet en identificatie “Oranje” geworden, als identificatie met vrijheid, onafhankelijkheid, democratie en soevereiniteit van een ieder. Wat dit betreft, wordt dit zowel in Nederland, als in Noord-Ierland door menig een, die het goed uitkomt, in dit geval vooral elitaire figuren, nogal eens “verward” met onderdrukking, terwijl het dus Willem van Oranje was die de vrijheidsstrijd juist predikte en daarvoor ook de doodstraf uitgesproken kreeg voor de Inquisitie, samen met de Graven van Egmond en Hoorne…

Derhalve hebben we besloten, ik en Pro Republica om ook de kleur “Oranje” van de “nep-Oranjes” terug te kapen en uitdrukkelijk te gaan voeren in onze naamgeving van de nieuwe republikeinse organisatie! Aangezien ik niet ook nog, qua organisatie verwisseld wil worden met “de Republikeinen” in de Verenigde Staten van Amerika is er ook nog voor een deel de naam “Republikeinse Democratische Alliantie” aan toegevoegd, om aan te geven, dat het een verbond is van allerlei, in principe onafhankelijk opererende personen en organisaties, die republikeinse en democratische principes willen bepleitten, maar vooral hun eigen vrijheid, onafhankelijkheid en soevereiniteit willen behouden en verdedigen tegen allerlei “onderdrukkers”, “machthebbers” en “elites”…

Op deze wijze is dus, eigenlijk ook uit de historie de “Oranje Republikeinse Democratische Alliantie der Oranje Republikeinse Piraten” voortgekomen en ontstaan. Op dit moment zijn we druk bezig met allerlei zaken als het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst, maar daar wil ik de volgende columns op in gaan. Wat is je deze week of afgelopen weken politiek of anderzijds nog opgevallen, Micha? Heb je dit bericht gezien, dat Transparency International helemaal niet zo transparant is en Nederland dus via deels corruptie door de VVD subsidie (Vrienden Van Demmink) zo hoog op de lijst staat?

http://www.wereldburgers.tv/2011/07/18/48-miljoen-voor-ondeugdelijk-corruptie-onderzoek/

Hopelijk hebben we verder op 30 januari 2017 en vooral op 15 maart 2017 voldoende kandidaten, vrijwilligers, ondersteuners en middelen vinden om in de verkiezingscampagne succesvol te zijn! Voor eventueel contact, vragen of opmerkingen van een ieder hierover, mail me via het volgende mailadres: gwe_lensink@hotmail.com. Ik wens voor nu verder al mijn vrijheidslievende en waarheidsgetrouwe lezers voor vandaag een goed weekend toe en volgende week volgt meer nieuws hieromtrent…

Liberte, Egalite, Fraternity, Hasta La Victoria Siempre!

Erwin Lensink

www.oranjerepublikeinsepiraten.nl
www.erwinlensinkvrij.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *