Piraten Bulletin 3: nog 48 weken te gaan…

Beste Micha, Landgenoten, Orangisten, Piraten, Anarchisten en Republikeinen,

 

Dit is dan het derde exemplaar van een column in aanloop naar de kandidaatstelling voor de verkiezingen. Ik had vandaag begrepen, dat er via de website ROL een commentaar was gekomen, dat wij van een aantal zaken absoluut niet op de hoogte zouden zijn. Ik vraag mij dan echter gelijk af, welke politicus of mens in de wereld wel van alle zaken en gebeurtenissen op de wereld en in het universum op de hoogte is, want volgens mij was zelfs Albert Einstein dat niet…

 

De zaken, die door een bepaalde persoon worden aangehaald, daar ben ik echter toch wel degelijk in enige mate mee bekend, sterker nog vorige week heb ik andere zaken gedaan, dan internet zaken en daarbij is er mij zo ongeveer een volledig overzicht toe gekomen van deze (wan)praktijken, sinds het begin van de vorige eeuw en in sommige gevallen, zelfs nog een eeuw eerder. Daarbij heb ik een interessant bericht gevonden van de gendarmerie in 1994, dat het Rothschild en Rockefeller kartel al toendertijd vijftig procent van de jaarlijkse wereldhandel onder controle zou hebben op enige wijze! Dit komt neer op circa ergens tussen de 35.000 miljard euro en 50.000 miljard euro aan transacties, waarover enige controle is van dit criminele banken- en multinationals kartel naar de stand van de wereldwijde economie.

 

Ook wordt er gesproken, dat wij geen plan van aanpak hebben, maar die is er toch wel degelijk ook in enige zin, gebaseerd op de “Drie Piraten” – regel van de Piratenpartij, stellen wij de “Drie Principes Oranje Republikeinse Piraten-regel” in, dat wil zeggen:

1. invoeren van Jury Nullification in het strafrecht op enige wijze

2. banken en geldcreatie in handen van de soevereine bevolking van een land stellen

3. afschaffing van erfopvolging en invoeren van republikeinse principes

 

Ook is er met betrekking tot de zogenaamde monarchie, gewoon het plan om door te voeren op de ingediende aanklacht bij de politie Oost-Gelre van 14 april 2010, waarbij binnen het huidige stelsel van de Grondwet en het Strafrecht, de erfopvolgers gewoon schuldig zijn aan zaken als oplichting, hoogverraad en diefstal en derhalve hun DNA moeten afstaan voor strafrechtelijk openbaar onderzoek. De aanklacht is hier te vinden via de volgende link:

http://erwinlensinkvrij.nl/volledige-aanklacht-staatshoofd-vermoedelijke-opvolgers

 

Ook aan andere zaken wordt gewerkt, maar men kan niet in een dag Keulen en Aken opbouwen en net zo min, kan men allerlei zaken binnen een dag oplossen, die mevrouw of meneer op de reactie op ROL aanhaalt. In ieder geval hebben Micha Kat en ondergetekende, de kandidaatstelling bekend gemaakt en bevestigd en daarmee is er nu al sprake van enige invloed op de komende verkiezingen, dus wat dat betreft zijn onze activiteiten nu al nuttig en in enige mate succesvol, zelfs al zouden wij onverhoopt niet kunnen deel nemen, door bijvoorbeeld sabotage door (corrupte valse) overheidsambtenaren of anderzijds. De politieke organisatie is in ieder geval gestart met activiteiten en dat is al winst op zich, ook al zullen er allerlei criticasters zijn, die het tegendeel beweren, vaak uit eigen belang…

 

Hopelijk hebben we dan ook verder op 30 januari 2017 en vooral op 15 maart 2017 voldoende kandidaten, vrijwilligers, ondersteuners en middelen kunnen vinden om in de verkiezingscampagne succesvol te zijn! Voor eventueel contact, vragen of opmerkingen van een ieder hierover, mail me via het volgende mailadres: gwe_lensink@hotmail.com. Ik wens voor nu verder al mijn vrijheidslievende en waarheidsgetrouwe lezers voor vandaag een goede weeke toe en deze week volgt meer nieuws hieromtrent…

 

Liberte, Egalite, Fraternity, Hasta La Victoria Siempre!

 

Erwin Lensink

 

www.oranjerepublikeinsepiraten.nl
www.erwinlensinkvrij.nl

Piraten Bulletin 2: nog 49 weken te gaan…

Beste Micha, Landgenoten, Orangisten, Piraten, Anarchisten en Republikeinen,

Bij deze mijn tweede column, iets later dan geland door allerlei activiteiten, die er gedaan moesten worden en een kleine break om de accu weer op te laden! Op dit moment ligt er een voorlopig plan van aanpak voor deelname aan de verkiezingen van volgend jaar. Ik vind echter wel, dat de nieuwe organisatie zich zelf moet kunnen bedruipen en ook dat de Nederlanders zelf medeverantwoordelijk moeten zijn of gehouden worden voor hun vrijheid, onafhankelijkheid en soevereiniteit!

De komende tijd, zal ik dan ook een sollicitatieprocedure en andere zaken bekend maken via onder meer deze website. Een ieder, die zich geroepen voelt, wordt gevraagd nu al om te solliciteren naar een functie binnen de organisatie of als kandidaat. Uit door mij vorige week bekeken informatie, is mij nu duidelijk geworden, dat de voorkeur wat mij betreft voor de staatsvorming uitgaat naar een Republikeins Koninkrijk, boven bijvoorbeeld een Republiek! Echter wil ik het momentum in de organisatie in de toekomst zo organiseren, dat deze discussie en het debat nog gevoerd kunnen worden, mits de erfopvolging wordt afgeschaft. De laatste jaren wordt er in pers en media veel geschreven over de afschaffing van Majesteitsschennis, hetgeen op mij enig zins vreemd overkomt. Mijn vermoeden is nu dan ook, dat dit wel eens een afleiding manouvre zou kunnen zijn, immers zou het moeten gaan om de afschaffing van de erfopvolging, die vele malen belangrijker is! Majesteitsschennis kan dan gehandhaafd worden, maar dan moet wel er voor gezorgd worden, dat het staatshoofd of de beledigde zelf aangifte gaat doen en dat er sprake is van eerlijke gelijke rechtspraak, dus met aanwezigheid “slachtoffer” en “dader” en thans is dit in Nederland niet het geval!

Het is namelijk zo, in Nederland geregeld, dat ik voortdurend beledigd, belasterd, gesmaad kan worden en niet eens mijn recht kan halen ergens. Het gaat zelfs nog verder, dan dat en er is ook sprake van stalking en andere ernstige strafbare wanpraktijken, die jegens mij worden uitgehaald, zoals het opzetten in vergadering door politie, justitie en zelfs nu de gemeente Winterswijk van valse of toekomstige aanklachten om mij in inrichtingen of detentie te drukken! Vervolgens worden er bijna continu valse processen georganiseerd en de rechterlijke macht vind dit de normaalste zaak van de wereld door vooral niet aan waarheidsvinding te doen…

Voor nu, laat ik het hier even bij, want er is veel werk te verzetten, dat voor nu belangrijker is en later in de week kom ik op zaken terug!

Hopelijk hebben we verder op 30 januari 2017 en vooral op 15 maart 2017 voldoende kandidaten, vrijwilligers, ondersteuners en middelen kunnen vinden om in de verkiezingscampagne succesvol te zijn! Voor eventueel contact, vragen of opmerkingen van een ieder hierover, mail me via het volgende mailadres: gwe_lensink@hotmail.com. Ik wens voor nu verder al mijn vrijheidslievende en waarheidsgetrouwe lezers voor vandaag een goede weeke toe en deze week volgt meer nieuws hieromtrent…

Liberte, Egalite, Fraternity, Hasta La Victoria Siempre!

Erwin Lensink

www.oranjerepublikeinsepiraten.nl
www.erwinlensinkvrij.nl

Piraten Bulletin 1: nog 50 weken te gaan…

Beste Micha, Landgenoten, Orangisten, Piraten, Anarchisten en   Republikeinen,

Bij deze mijn eerste politieke column en wat mij betreft wordt dit verder een persoonlijke wekelijkse column om de politieke campagne van “de Oranje Republikeinse Piraten” af te trappen! De volledige en statutaire naam is trouwens “Oranje Republikeinse Democratische Alliantie der Oranje Republikeinse Piraten”, aangezien ik bij de oprichting met de notaris enkele juridische zaken ben tegen gekomen, waar rekening mee gehouden moet worden bij de oprichting, betreffende onder meer juridische zaken en toekomstige aanmelding bij de Kiesraad in Den Haag. Vanwege voortdurende sabotage acties vanuit ambtenaren van de overheid en het overheidsapparaat, dan wel vooral politie en justitie en daaraan gelieerde organisaties heeft de oprichting meer tijd en veel meer moeite gevergd dan verwacht en ben ik zelfs genoodzaakt geweest om uit het politiedistrict Noord-Oost Gelderland te vertrekken, na wraakacties te hebben uitgevoerd, omdat het daar niet meer pluis is, zeker niet voor mijn persoon…

Het idee is om bij de komende Tweede Kamerverkiezingen met een kandidatenlijst van zoveel mogelijk onafhankelijk opererende personen te komen en daarbij misstanden in het huidige Nederland aan de kaak te stellen, de verkiezingen en verkiezingsuitslag op goede en zorgvuldige wijze te beïnvloeden en eventueel een aantal zetels te kapen voor “de Oranje Republikeinse Piraten”. Op deze wijze moeten onze kandidatenlijst niet alleen in staat gesteld worden om mee te dingen naar enkele zetels, maar vooral ook de “rotte appels” bij andere politieke partijen er zoveel mogelijk uit te filteren… Het eerste verkiezingsprogramma zal dan ook de volgende bekende en toepasselijke naam dragen: “J’Accusse”…

Het is een ieder in Nederland onderhand wel duidelijk, dat er sprake is van ernstig disfunctioneren van (diverse leden van) de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, als ook diverse andere instituties en overheidsorganisaties en de voorbeelden zijn inmiddels legio. Wat dit betreft spreken we niet meer alleen van “de Puinhopen van Paars”, zoals Pim Fortuyn pleegde te doen, maar van “de Puinhopen van Bilderberg en Demmink”, die blijkbaar al minimaal sinds 2002 de verkiezingen en verkiezingsuitslagen van tevoren bepalen. Met de kennis van nu, kunnen we dan ook met behoorlijke zekerheid aan nemen, dat Ruud Lubbers, Wim Kok, Jan-Peter Balkenende en Mark Rutte de premiers zijn, die van tevoren al op Bilderberg Conferenties zijn aangewezen als nieuwe marionetten van de Rockefellers en Rothschilds van deze wereld… Met de kennis van nu, is het dan ook niet vreemd, dat Pim Fortuyn zijn kandidaatstelling niet heeft overleeft…

Aangezien er nogal enige verwarring is over de naam en achtergronden van de naamgeving van “de Oranje Republikeinse Piraten” wil ik daar graag tekst en uitleg over geven in deze eerste column. Allereerst heb ik getracht partijen te benaderen, die zich ongeveer met dezelfde zaken en in een zelfde stadium zitten, als mijn persoon. Bij deze zoektocht kwam ik uit bij de Piratenpartij en vanwege een goede klik met de toenmalige voorzitter, was mijn mogelijke kandidaatstelling voor de Piratenpartij binnen no time twee jaar geleden al bijna een feit! In het diepste geheim heb ik dan ook mijn kandidaatstelling geregeld met het toenmalige hoofdbestuur van de Piratenpartij, edoch toen mijn kandidaatstelling bekend werd, begonnen er enkele personen en partijen (onnodig en veelal valselijk) stampij te maken, aangezien vooral pers en media mij diskwalificeerde en gediskwalificeerd had met een regelrechte laster- en smaadcampagne, sinds mijn actie op Prinsjesdag, dus het demoniseren is al vroeg begonnen, wat dit betreft!

Daardoor werd ik gedwongen, met name ook door “mollen” binnen de Piratenpartij om enige distantie te nemen van de Piratenpartij en ben ik de naamaanduiding “Republikeinse Piraten” gaan gebruiken, tijdens mijn succesvolle verkiezingscampagne in de Gemeente Nijmegen in 2013. Het werd mij, onder meer bij de ledenvergadering van de Piratenpartij in Utrecht al snel duidelijk, dat ik bepaalde zaken, nooit snel en makkelijk zou kunnen implementeren binnen de gelederen van de Piratenpartij, zoals republikeinse principes en toen nog zaken als zogenaamde complotten als de zaken rond het disfunctionerende politie en justitie apparaat met in de hoofdrol Joris Demmink, als ook de zaken rond de Stichting Bilderberg Meetings, waar menig lid en zelfs prominente kandidaten sceptisch over waren in die zin, dat dit waarheden zou betreffen… Inmiddels heeft de actualiteit en de waarheid ook de Piratenpartij ingehaald, blijkt wel uit twitter berichten, die ik tegenwoordig van met name de Amsterdamse fractie voorbij zie komen, die destijds nog de grootste oppositie tegen mij en mijn verkiezingsprogramma vormden en nu op dezelfde winden mee varen!

Derhalve heb ik moeten besluiten en in mijn achterhoofd speelde ook het idee, om een eigen politieke organisatie op te richten en aldus is geschiedt, waarbij we in de volksmond de Geuzennaam “Oranje Republikeinse Piraten” zullen voeren. De kleur Oranje is daarbij expres aangenomen, aangezien dit niet alleen de kleur is, die synoniem geacht wordt aan Nederland, maar vooral ook gelieerd is aan de vermaarde Republiek der (Zeven) Verenigde Nederlanden, waar vrijheid, soevereiniteit en onafhankelijkheid als het hoogste goed werden beschouwd in het verleden. De huidige Koninklijke Familie beschouw ik dan ook als “nep-Oranjes”, aangezien de stadhouderlijke tak van de familie van Oranje-Nassau feitelijk is uitgestorven in 1702. Het wordt vaak vergeten, maar allen waren democratisch gekozen stadhouders en zelfs Willem de Derde heeft zich nog min of meer democratisch laten verkiezen tot Koning van Engeland.

Nog belangrijker, dan deze historische gegevens, is echter het feit, dat de eerste Prins van Oranje-Nassau in meerdere geschriften tijdens de Opstand en waarin dus diezelfde democratisch gekozen stadhouder (plaatsvervanger van de Koning) Willem van Oranje-Nassau ook opriep tot verzet, eigenlijk het eerste Nederlandse recht heeft laten ontstaan, beschreven en ondertekent heeft, door te pleitten, ten alle tijde voor democratie, vrijheid, soevereiniteit en onafhankelijkheid, onder meer in de Acte van Verlatinghe, maar ook in een Eeuwig Edict en in de Justificatie of Deductie. Vanaf die tijd, is nadat Rene Chalon, begraven in de Grote Kerk in mijn studiestad Breda, trouwens de allereerste Nederlandse Prins van Oranje was, ook de kleur van Nederland en de kleur van verzet en identificatie “Oranje” geworden, als identificatie met vrijheid, onafhankelijkheid, democratie en soevereiniteit van een ieder. Wat dit betreft, wordt dit zowel in Nederland, als in Noord-Ierland door menig een, die het goed uitkomt, in dit geval vooral elitaire figuren, nogal eens “verward” met onderdrukking, terwijl het dus Willem van Oranje was die de vrijheidsstrijd juist predikte en daarvoor ook de doodstraf uitgesproken kreeg voor de Inquisitie, samen met de Graven van Egmond en Hoorne…

Derhalve hebben we besloten, ik en Pro Republica om ook de kleur “Oranje” van de “nep-Oranjes” terug te kapen en uitdrukkelijk te gaan voeren in onze naamgeving van de nieuwe republikeinse organisatie! Aangezien ik niet ook nog, qua organisatie verwisseld wil worden met “de Republikeinen” in de Verenigde Staten van Amerika is er ook nog voor een deel de naam “Republikeinse Democratische Alliantie” aan toegevoegd, om aan te geven, dat het een verbond is van allerlei, in principe onafhankelijk opererende personen en organisaties, die republikeinse en democratische principes willen bepleitten, maar vooral hun eigen vrijheid, onafhankelijkheid en soevereiniteit willen behouden en verdedigen tegen allerlei “onderdrukkers”, “machthebbers” en “elites”…

Op deze wijze is dus, eigenlijk ook uit de historie de “Oranje Republikeinse Democratische Alliantie der Oranje Republikeinse Piraten” voortgekomen en ontstaan. Op dit moment zijn we druk bezig met allerlei zaken als het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst, maar daar wil ik de volgende columns op in gaan. Wat is je deze week of afgelopen weken politiek of anderzijds nog opgevallen, Micha? Heb je dit bericht gezien, dat Transparency International helemaal niet zo transparant is en Nederland dus via deels corruptie door de VVD subsidie (Vrienden Van Demmink) zo hoog op de lijst staat?

http://www.wereldburgers.tv/2011/07/18/48-miljoen-voor-ondeugdelijk-corruptie-onderzoek/

Hopelijk hebben we verder op 30 januari 2017 en vooral op 15 maart 2017 voldoende kandidaten, vrijwilligers, ondersteuners en middelen vinden om in de verkiezingscampagne succesvol te zijn! Voor eventueel contact, vragen of opmerkingen van een ieder hierover, mail me via het volgende mailadres: gwe_lensink@hotmail.com. Ik wens voor nu verder al mijn vrijheidslievende en waarheidsgetrouwe lezers voor vandaag een goed weekend toe en volgende week volgt meer nieuws hieromtrent…

Liberte, Egalite, Fraternity, Hasta La Victoria Siempre!

Erwin Lensink

www.oranjerepublikeinsepiraten.nl
www.erwinlensinkvrij.nl

Website Oranje Republikeinse Piraten online!

Bij deze is de website van de Oranje Republikeinse Piraten online met alle informatie over de nieuwe politieke en verzetsorganisatie, nieuws over en omtrent de organisatie en politieke zaken komt de komende tijd hier dus online!

Oprichting “Oranje Republikeinse Piraten” voor deelname verkiezingen

moderator / 11 oktober 2015

10 oktober 2015

OPRICHTING

Volgens de initiatiefnemer en belangrijkste oprichter Erwin Lensink is “de Oranje Republikeinse Piraten met recht een Geuzennaam”. Exact 175 jaar na de abdicatie van Willem I (7-10-1840) en 200 jaar na de Eerste Vergadering van de Verenigde Staten-Generaal (16-10-1815) is dan ook, voor zover ons bekend, de eerste republikeins democratisch georiënteerde politieke partij in het Koninkrijk der Nederlanden op 7 oktober 2015 opgericht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel, waarbij het doel deelname aan de verkiezingen van onder meer de Tweede Kamer van de Staten-Generaal zal zijn. De (kandidaat) lijsttrekker voor de eerstvolgende verkiezingen zal Erwin Lensink zijn om het republikeinse gedachtegoed te representeren, vorm en inhoud te geven en uit te dragen en de politieke koers voor de verdere toekomst te bepalen. In de oprichtingsfase zullen er diverse acties zijn om fondsen en steun te verwerven.

KIESRAAD

De “Oranje Republikeinse Piraten” zullen daartoe binnenkort ingeschreven zijn in het register van de Kiesraad in Den Haag. De informele oprichting van deze vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, heeft overigens al plaats gevonden op 27 april 2014 op de Dam in Amsterdam in een onafhankelijke samenwerking met Stichting Pro Republica met de ondertekening van een (nieuwe) Acte van Verlatinghe. Voor een gedeelte zullen de basisprincipes en ideeën van de internationale Piratenpartij bij de oprichting en inrichting van de nieuwe politieke organisatie van belang zijn. Op constructieve wijze zal er getracht worden om samen te werken met republikeinse en/of democratische (belangen)organisaties en politiek partijen in binnen- en buitenland om de vrijheid, welvaart en rijkdom van mensen en bevolking(en) te bevorderen en te waarborgen.

DOELSTELLINGEN

De belangrijkste doelstellingen van de nieuwe republikeinse alliantie voor de verdere toekomst en de komende verkiezingen zullen zijn het invoeren van republikeinse principes in instituties van staten als het Koninkrijk der Nederlanden:

1. Invoering van (gedeeltelijke) jury-rechtspraak in de rechtspraak, het strafrecht, klacht- en tuchtrecht.

2. Afschaffing van erfopvolging voor het staatshoofdschap en dus een democratisch gekozen staatshoofd in Nederland (Koningschap).

3. De fysieke geldcreatie waarborgen en behouden en zowel de fysieke geldcreatie, als de fiduciaire geldcreatie, al dan niet gedeeltelijk in handen en de macht van de Nederlandse en plaatselijke bevolking(en) brengen in plaats van de oligarchische (Bilderberg) elite.

KANDIDATEN

Het lidmaatschap van de nieuwe republikeinse alliantie zal in de toekomst, in principe, voor een ieder open staan, die bovenstaande doelstellingen onderschrijft. Donateurs, (aspirant-)leden, vrijwilligers en vooral personen, die zich kandidaat willen stellen voor deze nieuwe politiek republikeinse organisatie voor komende verkiezingen, wordt verzocht contact op te nemen via de e-mail of per post met het secretariaat voor nadere informatie. De contact gegevens en info over de politieke organisatie is te vinden via de website www.erwinlensinkvrij.nl

WEBSITE EN CONTACT

Als de registratie bij de Kiesraad voor de Tweede Kamer verkiezingen gereed is, zal er een nieuwe website online komen. De directe website link naar informatie is daarom voorlopig nog steeds:

http://erwinlensinkvrij.nl/oranje-republikeinse-piraten !

Het volledige verkiezings- en partijprogramma, de sollicitatieprocedure voor vrijwilligers en kandidaten en de aanmeldingsprocedure voor (aspirant-) leden zullen later via onder meer deze website bekend worden gemaakt, als ook de aanduiding en naamgeving bij en via de Kiesraad.

_________________________________________________________________________________________

Dag van de (Oranje) Republiek

Erwin Lensink, 26 juli 2014

Op 26 juli 1581, dat is dus 433 jaar geleden, werd de Acte van Verlatinghe getekend door een vergadering van de Staten-Generaal van de Nederlanden, waarmee “Koning” Filips II werd afgezet als heerser van de Nederlanden. Eén van de ondertekenaars was de Stadhouder (plaatsvervanger van de Koning) Wilem van Oranje-Nassau, de Prins van Oranje, Principat D`Orange. Bij het Nieuw Republikeins Genootschap (NRG) is vorig jaar een verkiezing gehouden, waarbij de keuze kon worden gemaakt voor een republikeinse nationale feestdag en door de stemmers is democratisch gekozen om van 26 juli een jaarlijkse republikeinse feestdag te maken. Het Nieuw Republikeins Genootschap zal op zaterdag 26 juli 2014 daarom een bijeenkomst gaan organiseren in De Balie in Amsterdam. Voor meer informatie daarover verwijs ik bij deze graag naar de website www.republikeinen.nl Onder meer zullen daarbij de prijzen worden uitgereikt voor Republikein van het Jaar, die naar verwachting dit jaar zal gaan naar Joanna van de organisatie www.hetis2013.nl. (Noot van de redactie: de bijeenkomst in de Balie is inmiddels afgelast i.v.m. de vliegtuigramp).

Bij deze wil ik echter nieuws bekend maken en een extra oproep doen Aangezien zelfs vandaag nog een niet nader genoemd persoon mij speciaal heeft verzocht om een politieke organisatie op te zetten, waar ik mij nu al jaren min of meer en de laatste maanden in het bijzonder op aan het oriënteren ben, kondig ik bij deze aan, dat ik alles in het werk zal stellen om een succesvolle organisatie op te zetten. In samenwerking en met de medewerking (van het bestuur) van de Stichting Pro Republica (www.prorepublica.org) heb ik daarom al een actie gehouden op 27 april 2014 en daarbij voor de Republikeinen deze dag als Oranje Republikeinse feestdag te kapen voor de toekomst door een hedendaagse versie van de Acte van Verlatinghe op de Dam in Amsterdam te ondertekenen, waarbij Willem-Alexander von Amsberg en familie op basis van erfopvolging van de macht vervallen zijn verklaard.

Nu 26 juli 2014 steeds dichter bij komt en ook allerlei andere ontwikkelingen, is bij mij steeds meer de noodzaak duidelijk om een politieke organisatie op te zetten om democratische rechtstatelijke beginselen voor vrijheid en democratie te waarborgen voor de toekomst. Daarom wil ik bij deze een statement maken en alle Nederlanders, zeker de Republikeinen oproepen om in het vervolg op 26 juli speciaal een kledingstuk of andere zaak met de kleur Oranje te dragen, ten teken dat de kleur van de Oranje niet behoort tot de zelfverklaarde (soevereine) erfopvolgers, maar dat de kleur Oranje behoort tot republikeinse democratische rechtstatelijke grondbeginselen, vrijheid, gelijkheid en democratie, zoals door Stadhouder Prins Willem van Oranje-Nassau, de Staten en de Staten-Generaal onder meer in de Acte van Verlatinghe eeuwig is verklaard.

Het plakkaat was gebaseerd op keuren van de verschillende vorstendommen, waarin de vrijheden van de steden en vorstendommen waren opgesomd, zoals het Charter van Kortenberg uit 1312 en de Blijde Inkomst uit 1356. De Staten verklaarden dat hun vorst, Filips II, deze vrijheden en rechten had geschonden en verklaarden hem vervallen van de troon. Zijn troon werd verlaten verklaard. Aanvankelijk werd nog gezocht naar een vervangende vorst, maar niemand bleek in staat (volgens de Staten-Generaal) om de nieuwe heerser te worden. Het zou nog tot 1588 duren, een jaar na de Deductie van Vrancken, voor de Staten besloten als een republiek door te gaan. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Plakkaat_van_Verlatinghe

Reeds vorig jaar had het Nieuw Republikeins Genootschap het plan om op vrijdag 26 juli 2014 in Goejanverwellesluis een evenement te organiseren, maar door koud watervrees van een plaatselijke kroeghouder heeft helaas deze activiteit geen doorgang kunnen vinden. (Noot van de redactie: deze activiteit is WEL doorgegaan maar dan buiten het cafe. Zie www.prorepublica.nl) In verband hiermee en het feit, dat de Zwarte Cross bij de Engelse Schans in Lichtenvoorde werd gehouden met onder meer een nakedrun over het crosscircuit, heb ik besloten er een feestelijk verzet-tintje aan te geven en daarbij het startsein gegeven door in Oranje het feestje te vieren. Mijn plan is nu om dit ieder jaar te doen en als er één schaap over de Dam is, dan zullen er vanzelf meer volgen. Het doel van de actie is in ieder geval, zoals het in de oude relatief welvarende Nederlandse Republiek, de Verenigde Republiek der Zeven Nederlanden gebruik was om de volgende zaken, als grondbeginselen van een staat op nieuw her in te richten, als:

1. Het nationaliseren van de grote systeembanken (immers Bank van Lening en Nederlandse Wisselbank)
2. Het invoeren van een jury-rechtspraak in het strafrecht als waarborging van vrijheid en democratie (immers waren de Nederlanders tijdens de opstand fel gekant tegen de “professionele rechters” van de “Bloedraad”, de Raad van Beroerten)
3. Het afschaffen van erfopvolging en het onafhankelijk en soeverein verklaren van (ieder lid van de) bevolking(en).

Vanaf het weekend van 26 juli 2014 zal ik mij nadrukkelijk verder bezig gaan houden met de organisatie van dit soort zaken en in de loop van de vierdaagse “viering” van Prinsjesdag of daaropvolgend zal ik met meer gedetailleerde informatie komen hieromtrent. Inmiddels zijn er al meerdere organisaties en leden, waarmee een samenwerking is gerealiseerd om bovenstaande zaken te realiseren, het liefst niet alleen in Nederland, maar wereldwijd …