Deel 4: Het afschaffen van erfopvolging voor Koningschap.

In de pers en media is er veel foute informatie over mij en mijn beweegredenen gegeven, soms bewust, soms onbewust, vaak expres ( “framing”), maar vast soms ook per ongeluk. Het doel van bepaalde gevestigde partijen, politie, justitie en elitaire kringen, die bepaalde gevestigde Main Stream Media (De Telegraaf, ANP en NOS in ieder geval) controleren, was om mij te diskwalificeren. En in sommige facetten is dit gelukt en heb ik veel schade en ook reputatie schade opgelopen. Echter is het een denkfout om te denken, dat dit volledig is gelukt, want gelukkig trapt menigeen en steeds minder Nederlander in deze valse propaganda.

Wat heeft dit nu te maken met het afschaffen van erfopvolging voor het Koningschap? Rond de berichtgeving van Prinsjesdag 2010 werd er weer gegeven, dat ik een “republikein” zou zijn en het liefst nog een “anti-monarchist”, want dat klinkt als iets heel ergs en is dus makkelijker qua benaming om mij in een negatief daglicht en beeldvorming te stellen voor bepaalde media. Het geval is echter, dat dit niet het geval is! Ik persoonlijk maak namelijk niet de onderverdeling in “monarchisten” en “republikeinen”, net zo min, dat ik alleen een verdeling maak op politiek vlak in “links” en “rechts”, want dit vind ik te simpel. Ik beschouw mezelf na analyse dan ook, zowel als “monarchist”, als ook als “republikein” en voor mij betreffen deze twee begrippen ongeveer hetzelfde.

Volgens mij kan een Koning dan ook prima aan het hoofd van een Republiek staan en in de historie was er minstens een voorganger, die het daarbij blijkbaar met mij eens was, namelijk Stadhouder en Prins Willem van Oranje-Nassau in de Republiek der (Zeven) Verenigde Nederlanden, die zelf geen Koning was of is geworden en die tijdens de Tachtigjarige Oorlog nog heeft gezocht naar een geschikte Koning en daarvoor meerdere kandidaten heeft benaderd, zoals de Heer van Anjou. Waar ik persoonlijk tegen ben, om bepaalde redenen, is de erfopvolging voor machtsposities als het staatshoofd – schap van een land, al hoewel ik best begrijp, dat iedereen het beste wil voor zijn of haar kinderen uiteindelijk in het heden, verleden en de toekomst.

Velen denken, ten onrechte, dat ik tegen zaken ben als de Gouden Koets, Prinsjesdag, Koninginnedag, Koningsdag, de troonrede of zelfs het Garderegiment Huzaren, het Garderegiment Grenadiers en Jagers, Oranje en Zwarte Piet. Dit is dus absoluut niet het geval! Ik beschouw deze zaken, net als bijvoorbeeld “het protestantisme” en “carnaval” als belangrijke Nederlandse tradities, die moeten blijven. Er doemen zich echter hele andere belangrijke grote problemen op, zowel in de toekomst, als in het verleden, waarom erfopvolging persoonlijk volgens mij een slechte zaak is. In de toekomst ben ik er dan ook voorstander van om het Koningschap in een duaal stelsel van machtsdeling op enige wijze democratisch te laten invullen.

Hierover heb ik langere tijd nagedacht en het lijkt mij het makkelijkste dit te bewerkstelligen, via de Provinciale Statenverkiezingen, waarbij de Gouverneur, Stadhouder of nu nog “Commissaris van de Koning” ook democratisch gekozen gaat worden per Provincie en via het behoud van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, die via een kiesdistrictenstelsel rechtstreeks gekozen moeten worden in de toekomst. Persoonlijk denk ik ook, dat als compromis “een gekozen Koning” in Nederland het snelste soelaas biedt, voor (bijna) een ieder in Nederland, dus zowel de zogenaamde “republikeinen” en ook de zogenaamde “monarchisten”.

(via aanklacht van 14 april 2010)

http://erwinlensinkvrij.nl/volledige-aanklacht-staatshoofd-vermoedelijke-opvolgers

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *